ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Abstrakti jēdzieni

-

pārvalde

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

reklāma

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

bulta

ਤੀਰ

-

aizliegums

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

karjera

ਪੇਸ਼ਾ

-

centrs

ਕੇਂਦਰ

-

izvēle

ਚੋਣ

-

sadarbība

ਸਹਿਯੋਗ

-

krāsa

ਰੰਗ

-

kontakts

ਸੰਪਰਕ

-

briesmas

ਖ਼ਤਰਾ

-

atzīšanās mīlestībā

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

kritums

ਪਤਣ

-

definīcija

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

atšķirība

ਫ਼ਰਕ

-

grūtības

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

virziens

ਦਿਸ਼ਾ

-

atklājums

ਖੋਜ

-

traucējumi

ਵਿਕਾਰ

-

distance

ਦੂਰੀ

-

attālums

ਦੂਰੀ

-

daudzveidība

ਅਨੇਕਤਾ

-

pūles

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

izpēte

ਘੋਖ

-

kritiens

ਡਿੱਗਣਾ

-

spēks

ਜ਼ੋਰ

-

aromāts

ਸੁਗੰਧ

-

brīvība

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

spoks

ਭੂਤ

-

puse

ਅੱਧਾ

-

augstums

ਕੱਦ

-

palīdzība

ਸਹਾਇਤਾ

-

slēptuve

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

dzimtene

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

higiēna

ਸਫਾਈ

-

ideja

ਵਿਚਾਰ

-

ilūzija

ਭਰਮ

-

iztēle

ਕਲਪਨਾ

-

inteliģence

ਬੁੱਧੀ

-

uzaicinājums

ਨਿਉਤਾ

-

taisnīgums

ਨਿਆਂ

-

gaisma

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

skatiens

ਦਿਖਾਵਟ

-

zaudējums

ਨੁਕਸਾਨ

-

palielinājums

ਵਾਧਾ

-

kļūda

ਗਲਤੀ

-

slepkavība

ਹੱਤਿਆ

-

tauta

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

jaunums

ਨਵੀਨਤਾ

-

iespēja

ਚੋਣ

-

pacietība

ਧੀਰਜ

-

plānošana

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

problēma

ਸਮੱਸਿਆ

-

aizsardzība

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

atspulgs

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

republika

ਗਣਤੰਤਰ

-

risks

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

drošība

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

noslēpums

ਰਹੱਸ

-

dzimums

ਸੈਕਸ

-

ēna

ਛਾਂ

-

izmērs

ਆਕਾਰ

-

solidaritāte

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

veiksme

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

atbalsts

ਸਮਰਥਨ

-

tradīcija

ਪਰੰਪਰਾ

-

svars

ਭਾਰ

-
pārvalde
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
reklāma
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
bulta
ਤੀਰ

-
aizliegums
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
karjera
ਪੇਸ਼ਾ

-
centrs
ਕੇਂਦਰ

-
izvēle
ਚੋਣ

-
sadarbība
ਸਹਿਯੋਗ

-
krāsa
ਰੰਗ

-
kontakts
ਸੰਪਰਕ

-
briesmas
ਖ਼ਤਰਾ

-
atzīšanās mīlestībā
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
kritums
ਪਤਣ

-
definīcija
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
atšķirība
ਫ਼ਰਕ

-
grūtības
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
virziens
ਦਿਸ਼ਾ

-
atklājums
ਖੋਜ

-
traucējumi
ਵਿਕਾਰ

-
distance
ਦੂਰੀ

-
attālums
ਦੂਰੀ

-
daudzveidība
ਅਨੇਕਤਾ

-
pūles
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
izpēte
ਘੋਖ

-
kritiens
ਡਿੱਗਣਾ

-
spēks
ਜ਼ੋਰ

-
aromāts
ਸੁਗੰਧ

-
brīvība
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
spoks
ਭੂਤ

-
puse
ਅੱਧਾ

-
augstums
ਕੱਦ

-
palīdzība
ਸਹਾਇਤਾ

-
slēptuve
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
dzimtene
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
higiēna
ਸਫਾਈ

-
ideja
ਵਿਚਾਰ

-
ilūzija
ਭਰਮ

-
iztēle
ਕਲਪਨਾ

-
inteliģence
ਬੁੱਧੀ

-
uzaicinājums
ਨਿਉਤਾ

-
taisnīgums
ਨਿਆਂ

-
gaisma
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
skatiens
ਦਿਖਾਵਟ

-
zaudējums
ਨੁਕਸਾਨ

-
palielinājums
ਵਾਧਾ

-
kļūda
ਗਲਤੀ

-
slepkavība
ਹੱਤਿਆ

-
tauta
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
jaunums
ਨਵੀਨਤਾ

-
iespēja
ਚੋਣ

-
pacietība
ਧੀਰਜ

-
plānošana
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
problēma
ਸਮੱਸਿਆ

-
aizsardzība
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
atspulgs
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
republika
ਗਣਤੰਤਰ

-
risks
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
drošība
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
noslēpums
ਰਹੱਸ

-
dzimums
ਸੈਕਸ

-
ēna
ਛਾਂ

-
izmērs
ਆਕਾਰ

-
solidaritāte
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
veiksme
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
atbalsts
ਸਮਰਥਨ

-
tradīcija
ਪਰੰਪਰਾ

-
svars
ਭਾਰ