ਸੰਗੀਤ     
Mūzika

-

akordeons +

ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-

balalaika +

ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-

grupa +

ਬੈਂਡ

-

bandžo +

ਬੈਂਜੋ

-

klarnete +

ਸ਼ਹਨਾਈ

-

koncerts +

ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-

bunga +

ਡ੍ਰਮ

-

bungas +

ਡ੍ਰਮਜ਼

-

flauta +

ਬੰਸਰੀ

-

flīģelis +

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-

ģitāra +

ਗਿਟਾਰ

-

zāle +

ਹਾਲ

-

taustiņi +

ਕੀਅਬੋਰਡ

-

mutes ermoņikas +

ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-

mūzika +

ਸੰਗੀਤ

-

nošu statīvs +

ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-

nots +

ਨੋਟ

-

ērģeles +

ਆਰਗਨ

-

klavieres +

ਪਿਆਨੋ

-

saksofons +

ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-

dziedātājs/-a +

ਗਾਇਕ

-

stīga +

ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-

trompete +

ਟਰੰਪੈਟ

-

trompetists/-e +

ਟਰੰਪੈਟਰ

-

vijole +

ਵਾਇਲਿਨ

-

vijoles futrālis +

ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-

ksilofons +

ਜਾਈਲੋਫੋਨ

-
akordeons
ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-
balalaika
ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-
grupa
ਬੈਂਡ

-
bandžo
ਬੈਂਜੋ

-
klarnete
ਸ਼ਹਨਾਈ

-
koncerts
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-
bunga
ਡ੍ਰਮ

-
bungas
ਡ੍ਰਮਜ਼

-
flauta
ਬੰਸਰੀ

-
flīģelis
ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-
ģitāra
ਗਿਟਾਰ

-
zāle
ਹਾਲ

-
taustiņi
ਕੀਅਬੋਰਡ

-
mutes ermoņikas
ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-
mūzika
ਸੰਗੀਤ

-
nošu statīvs
ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-
nots
ਨੋਟ

-
ērģeles
ਆਰਗਨ

-
klavieres
ਪਿਆਨੋ

-
saksofons
ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-
dziedātājs/-a
ਗਾਇਕ

-
stīga
ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-
trompete
ਟਰੰਪੈਟ

-
trompetists/-e
ਟਰੰਪੈਟਰ

-
vijole
ਵਾਇਲਿਨ

-
vijoles futrālis
ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-
ksilofons
ਜਾਈਲੋਫੋਨ