ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Lielie dzīvnieki

-

aligators +

ਘੜਿਆਲ

-

ragi +

ਸਿੰਗ

-

paviāns +

ਲੰਗੂਰ

-

lācis +

ਭਾਲੂ

-

bifelis +

ਮੱਝ

-

kamielis +

ਊਠ

-

gepards +

ਚੀਤਾ

-

govs +

ਗਾਂ

-

krokodils +

ਮਰਗਮੱਛ

-

dinozaurs +

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

ēzelis +

ਗਧਾ

-

pūķis +

ਅਜਗਰ

-

zilonis +

ਹਾਥੀ

-

žirafe +

ਜਿਰਾਫ਼

-

gorilla +

ਗੁਰੀਲਾ

-

nīlzirgs +

ਗੈਂਡਾ

-

zirgs +

ਘੋੜਾ

-

ķengurs +

ਕੰਗਾਰੂ

-

leopards +

ਚੀਤਾ

-

lauva +

ਸ਼ੇਰ

-

lama +

ਲਾਮਾ

-

lūsis +

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

briesmonis +

ਰਾਖਸ਼

-

alnis +

ਹਿਰਨ

-

strauss +

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

panda +

ਪਾਂਡਾ

-

cūka +

ਸੂਰ

-

polārlācis +

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

puma +

ਲੂਮੜੀ

-

degunradzis +

ਰਾਈਨੋ

-

briedis +

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

tīģeris +

ਬਾਘ

-

valzirgs +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

savvaļas zirgs +

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

zebra +

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
aligators
ਘੜਿਆਲ

-
ragi
ਸਿੰਗ

-
paviāns
ਲੰਗੂਰ

-
lācis
ਭਾਲੂ

-
bifelis
ਮੱਝ

-
kamielis
ਊਠ

-
gepards
ਚੀਤਾ

-
govs
ਗਾਂ

-
krokodils
ਮਰਗਮੱਛ

-
dinozaurs
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
ēzelis
ਗਧਾ

-
pūķis
ਅਜਗਰ

-
zilonis
ਹਾਥੀ

-
žirafe
ਜਿਰਾਫ਼

-
gorilla
ਗੁਰੀਲਾ

-
nīlzirgs
ਗੈਂਡਾ

-
zirgs
ਘੋੜਾ

-
ķengurs
ਕੰਗਾਰੂ

-
leopards
ਚੀਤਾ

-
lauva
ਸ਼ੇਰ

-
lama
ਲਾਮਾ

-
lūsis
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
briesmonis
ਰਾਖਸ਼

-
alnis
ਹਿਰਨ

-
strauss
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
panda
ਪਾਂਡਾ

-
cūka
ਸੂਰ

-
polārlācis
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
puma
ਲੂਮੜੀ

-
degunradzis
ਰਾਈਨੋ

-
briedis
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
tīģeris
ਬਾਘ

-
valzirgs
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
savvaļas zirgs
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
zebra
ਜ਼ੈਬਰਾ