ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ     
Mazie dzīvnieki

-

skudra +

ਕੀੜੀ

-

vabole +

ਭ੍ਰੰਗ

-

putns +

ਪੰਛੀ

-

putnubūris +

ਪਿੰਜਰਾ

-

putnu namiņš +

ਪੰਢੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ

-

kamene +

ਭੌਰਾ

-

tauriņš +

ਤਿਤਲੀ

-

kāpurs +

ਸੁੰਡੀ

-

simtkājis +

ਕੰਨਖਜੂਰਾ

-

krabis +

ਕੇਕੜਾ

-

lidot +

ਮੱਖੀ

-

varde +

ਡੱਡੂ

-

zelta zivtiņa +

ਗੋਲਡਫਿਸ਼

-

sienāzis +

ਟਿੱਡਾ

-

jūrascūciņa +

ਗਿੰਨੀ ਪਿੱਗ

-

kāmis +

ਹੈਮਸਟਰ

-

ezis +

ਹਾਥੀ

-

kolibri +

ਹਮਿੰਗਬਰਡ

-

iguāna +

ਛਿਪਕਲੀ

-

kukainis +

ਕੀਟ

-

medūza +

ਜੈਲੀਫਿਸ਼

-

kaķēns +

ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ

-

mārīte +

ਝੀਂਗਰ

-

ķirzaka +

ਛਿਪਕਲੀ

-

uts +

ਜੂੰ

-

murkšķis +

ਗਲਹਿਰੀ

-

ods +

ਮਛੱਰ

-

pele +

ਚੂਹਾ

-

austere +

ਸੀਪ

-

skorpions +

ਬਿੱਛੂ

-

jūraszirdziņš +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

gliemežvāks +

ਖੋਲ

-

garnele +

ਝੀਂਗਾ

-

zirneklis +

ਮਕੜੀ

-

zirnekļtīkls +

ਮਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ

-

jūraszvaigzne +

ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼

-

lapsene +

ਭੂੰਡ

-
skudra
ਕੀੜੀ

-
vabole
ਭ੍ਰੰਗ

-
putns
ਪੰਛੀ

-
putnubūris
ਪਿੰਜਰਾ

-
putnu namiņš
ਪੰਢੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ

-
kamene
ਭੌਰਾ

-
tauriņš
ਤਿਤਲੀ

-
kāpurs
ਸੁੰਡੀ

-
simtkājis
ਕੰਨਖਜੂਰਾ

-
krabis
ਕੇਕੜਾ

-
lidot
ਮੱਖੀ

-
varde
ਡੱਡੂ

-
zelta zivtiņa
ਗੋਲਡਫਿਸ਼

-
sienāzis
ਟਿੱਡਾ

-
jūrascūciņa
ਗਿੰਨੀ ਪਿੱਗ

-
kāmis
ਹੈਮਸਟਰ

-
ezis
ਹਾਥੀ

-
kolibri
ਹਮਿੰਗਬਰਡ

-
iguāna
ਛਿਪਕਲੀ

-
kukainis
ਕੀਟ

-
medūza
ਜੈਲੀਫਿਸ਼

-
kaķēns
ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ

-
mārīte
ਝੀਂਗਰ

-
ķirzaka
ਛਿਪਕਲੀ

-
uts
ਜੂੰ

-
murkšķis
ਗਲਹਿਰੀ

-
ods
ਮਛੱਰ

-
pele
ਚੂਹਾ

-
austere
ਸੀਪ

-
skorpions
ਬਿੱਛੂ

-
jūraszirdziņš
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
gliemežvāks
ਖੋਲ

-
garnele
ਝੀਂਗਾ

-
zirneklis
ਮਕੜੀ

-
zirnekļtīkls
ਮਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ

-
jūraszvaigzne
ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼

-
lapsene
ਭੂੰਡ