ਸਮਾਂ     
Laiks

-

modinātājpulkstenis +

ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ

-

senā vēsture +

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ

-

antikvariāts +

ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਤੂ

-

plānotājs +

ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਤਾਬ

-

rudens +

ਸਰਦ ਰੁੱਤ/ਪਤਝੜ

-

pārtraukums +

ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲ

-

kalendārs +

ਕੈਲੰਡਰ

-

gadsimts +

ਸਦੀ

-

pulkstenis +

ਘੜੀ

-

kafijas pauze +

ਕੌਫੀ ਬ੍ਰੇਕ

-

datums +

ਤਾਰੀਖ਼

-

digitālais pulkstenis +

ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀ

-

aptumsums +

ਗ੍ਰਹਿਣ

-

beigas +

ਅੰਤ

-

nākotne +

ਭਵਿੱਖ

-

vēsture +

ਇਤਿਹਾਸ

-

smilšu pulkstenis +

ਸਮਾਂ-ਸੂਚਕ

-

viduslaiki +

ਮੱਧ ਯੁੱਗ

-

mēnesis +

ਮਹੀਨਾ

-

rīts +

ਸਵੇਰ

-

pagātne +

ਅਤੀਤ

-

kabatas pulkstenis +

ਜੇਬ ਘੜੀ

-

punktualitāte +

ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ

-

steiga +

ਭੀੜ

-

gadalaiki +

ਰੁੱਤਾਂ

-

pavasaris +

ਬਸੰਤ

-

saules pulkstenis +

ਧੁੱਪਘੜੀ

-

saullēkts +

ਸੁਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ

-

saulriets +

ਸੂਰਜ ਛੁਪਣਾ

-

laiks +

ਸਮਾਂ

-

laiks +

ਸਮਾਂ

-

gaidīšanas laiks +

ਇੰਤਜਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ

-

nedēļas nogale +

ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ

-

gads +

ਸਾਲ

-
modinātājpulkstenis
ਅਲਾਰਮ ਘੜੀ

-
senā vēsture
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਤਿਹਾਸ

-
antikvariāts
ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਵਸਤੂ

-
plānotājs
ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਤਾਬ

-
rudens
ਸਰਦ ਰੁੱਤ/ਪਤਝੜ

-
pārtraukums
ਫੁਰਸਤ ਦੇ ਪਲ

-
kalendārs
ਕੈਲੰਡਰ

-
gadsimts
ਸਦੀ

-
pulkstenis
ਘੜੀ

-
kafijas pauze
ਕੌਫੀ ਬ੍ਰੇਕ

-
datums
ਤਾਰੀਖ਼

-
digitālais pulkstenis
ਡਿਜੀਟਲ ਘੜੀ

-
aptumsums
ਗ੍ਰਹਿਣ

-
beigas
ਅੰਤ

-
nākotne
ਭਵਿੱਖ

-
vēsture
ਇਤਿਹਾਸ

-
smilšu pulkstenis
ਸਮਾਂ-ਸੂਚਕ

-
viduslaiki
ਮੱਧ ਯੁੱਗ

-
mēnesis
ਮਹੀਨਾ

-
rīts
ਸਵੇਰ

-
pagātne
ਅਤੀਤ

-
kabatas pulkstenis
ਜੇਬ ਘੜੀ

-
punktualitāte
ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ

-
steiga
ਭੀੜ

-
gadalaiki
ਰੁੱਤਾਂ

-
pavasaris
ਬਸੰਤ

-
saules pulkstenis
ਧੁੱਪਘੜੀ

-
saullēkts
ਸੁਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ

-
saulriets
ਸੂਰਜ ਛੁਪਣਾ

-
laiks
ਸਮਾਂ

-
laiks
ਸਮਾਂ

-
gaidīšanas laiks
ਇੰਤਜਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ

-
nedēļas nogale
ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ

-
gads
ਸਾਲ