ਫਰਨੀਚਰ     
Мебел

-

фотелја
fotelJa

ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ

-

кревет
krevet

ਬਿਸਤਰਾ

-

полица со книги
polica so knigi

ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ

-

тепих
tepih

ਕਾਲੀਨ

-

стол
stol

ਕੁਰਸੀ

-

комода
komoda

ਦਰਾਜ਼ਦਾਰ ਅਲਮਾਰੀ

-

лулка
lulka

ਪੰਘੂੜਾ

-

шкаф
škaf

ਅਲਮਾਰੀ

-

биро
biro

ਡੈਸਕ

-

дубаче
dubače

ਪੰਘੂੜਾ

-

стол-лулка
stol-lulka

ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ

-

сеф
sef

ਤਜੋਰੀ

-

масичка
masička

ਸਈਡ ਟੇਬਲ

-

кауч
kauč

ਸੋਫਾ

-

маса
masa

ਟੇਬਲ

-

кошница за отпадоци
košnica za otpadoci

ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ

-
фотелја
fotelJa
ਆਰਾਮ ਕੁਰਸੀ

-
кревет
krevet
ਬਿਸਤਰਾ

-
постелнина
postelnina
ਬਿਸਤਰਾ

-
полица со книги
polica so knigi
ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲਫ

-
тепих
tepih
ਕਾਲੀਨ

-
стол
stol
ਕੁਰਸੀ

-
комода
komoda
ਦਰਾਜ਼ਦਾਰ ਅਲਮਾਰੀ

-
лулка
lulka
ਪੰਘੂੜਾ

-
шкаф
škaf
ਅਲਮਾਰੀ

-
завеса
zavesa
ਪਰਦਾ

-
завеса
zavesa
ਪਰਦਾ

-
биро
biro
ਡੈਸਕ

-
вентилатор
ventilator
ਪੱਖਾ

-
рогозина
rogozina
ਚਟਾਈ

-
дубаче
dubače
ਪੰਘੂੜਾ

-
стол-лулка
stol-lulka
ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ

-
сеф
sef
ਤਜੋਰੀ

-
седиште
sedište
ਸੀਟ

-
полица
polica
ਸ਼ੈਲਫ

-
масичка
masička
ਸਈਡ ਟੇਬਲ

-
кауч
kauč
ਸੋਫਾ

-
столче
stolče
ਸਟੂਲ

-
маса
masa
ਟੇਬਲ

-
столна ламба
stolna lamba
ਟੇਬਲ ਲੈਂਪ

-
кошница за отпадоци
košnica za otpadoci
ਰੱਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਟੋਕਰੀ