ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Апстрактни поими

-

администрација
administraciJa
+

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

рекламирање
reklamiranje
+

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

стрела
strela
+

ਤੀਰ

-

забрана
zabrana
+

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

кариера
kariera
+

ਪੇਸ਼ਾ

-

центар
centar
+

ਕੇਂਦਰ

-

избор
izbor
+

ਚੋਣ

-

соработка
sorabotka
+

ਸਹਿਯੋਗ

-

боја
boJa
+

ਰੰਗ

-

контакт
kontakt
+

ਸੰਪਰਕ

-

опасност
opasnost
+

ਖ਼ਤਰਾ

-

изјава на љубов
izJava na ljubov
+

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

пад
pad
+

ਪਤਣ

-

дефиниција
definiciJa
+

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

разлика
razlika
+

ਫ਼ਰਕ

-

тешкотија
teškotiJa
+

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

насока
nasoka
+

ਦਿਸ਼ਾ

-

откритие
otkritie
+

ਖੋਜ

-

неред
nered
+

ਵਿਕਾਰ

-

растојание
rastoJanie
+

ਦੂਰੀ

-

растојание
rastoJanie
+

ਦੂਰੀ

-

разновидност
raznovidnost
+

ਅਨੇਕਤਾ

-

напор
napor
+

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

истражување
istražuvanje
+

ਘੋਖ

-

пад
pad
+

ਡਿੱਗਣਾ

-

сила
sila
+

ਜ਼ੋਰ

-

мирис
miris
+

ਸੁਗੰਧ

-

слобода
sloboda
+

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

дух
duh
+

ਭੂਤ

-

половина
polovina
+

ਅੱਧਾ

-

висина
visina
+

ਕੱਦ

-

помош
pomoš
+

ਸਹਾਇਤਾ

-

место за криење
mesto za krienje
+

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

татковина
tatkovina
+

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

хигиена
higiena
+

ਸਫਾਈ

-

идеја
ideJa
+

ਵਿਚਾਰ

-

илузија
iluziJa
+

ਭਰਮ

-

имагинација
imaginaciJa
+

ਕਲਪਨਾ

-

интелигенција
inteligenciJa
+

ਬੁੱਧੀ

-

покана
pokana
+

ਨਿਉਤਾ

-

правда
pravda
+

ਨਿਆਂ

-

светлина
svetlina
+

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

изглед
izgled
+

ਦਿਖਾਵਟ

-

загуба
zaguba
+

ਨੁਕਸਾਨ

-

зголемување
zgolemuvanje
+

ਵਾਧਾ

-

грешка
greška
+

ਗਲਤੀ

-

убиство
ubistvo
+

ਹੱਤਿਆ

-

нација
naciJa
+

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

новост
novost
+

ਨਵੀਨਤਾ

-

опција
opciJa
+

ਚੋਣ

-

трпение
trpenie
+

ਧੀਰਜ

-

планирање
planiranje
+

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

проблем
problem
+

ਸਮੱਸਿਆ

-

заштита
zaštita
+

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

одраз
odraz
+

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

република
republika
+

ਗਣਤੰਤਰ

-

ризик
rizik
+

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

безбедност
bezbednost
+

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

тајна
taJna
+

ਰਹੱਸ

-

пол
pol
+

ਸੈਕਸ

-

сенка
senka
+

ਛਾਂ

-

големина
golemina
+

ਆਕਾਰ

-

солидарност
solidarnost
+

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

успех
uspeh
+

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

поддршка
poddrška
+

ਸਮਰਥਨ

-

традиција
tradiciJa
+

ਪਰੰਪਰਾ

-

тежина
težina
+

ਭਾਰ

-
администрација
administraciJa
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
рекламирање
reklamiranje
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
стрела
strela
ਤੀਰ

-
забрана
zabrana
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
кариера
kariera
ਪੇਸ਼ਾ

-
центар
centar
ਕੇਂਦਰ

-
избор
izbor
ਚੋਣ

-
соработка
sorabotka
ਸਹਿਯੋਗ

-
боја
boJa
ਰੰਗ

-
контакт
kontakt
ਸੰਪਰਕ

-
опасност
opasnost
ਖ਼ਤਰਾ

-
изјава на љубов
izJava na ljubov
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
пад
pad
ਪਤਣ

-
дефиниција
definiciJa
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
разлика
razlika
ਫ਼ਰਕ

-
тешкотија
teškotiJa
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
насока
nasoka
ਦਿਸ਼ਾ

-
откритие
otkritie
ਖੋਜ

-
неред
nered
ਵਿਕਾਰ

-
растојание
rastoJanie
ਦੂਰੀ

-
растојание
rastoJanie
ਦੂਰੀ

-
разновидност
raznovidnost
ਅਨੇਕਤਾ

-
напор
napor
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
истражување
istražuvanje
ਘੋਖ

-
пад
pad
ਡਿੱਗਣਾ

-
сила
sila
ਜ਼ੋਰ

-
мирис
miris
ਸੁਗੰਧ

-
слобода
sloboda
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
дух
duh
ਭੂਤ

-
половина
polovina
ਅੱਧਾ

-
висина
visina
ਕੱਦ

-
помош
pomoš
ਸਹਾਇਤਾ

-
место за криење
mesto za krienje
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
татковина
tatkovina
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
хигиена
higiena
ਸਫਾਈ

-
идеја
ideJa
ਵਿਚਾਰ

-
илузија
iluziJa
ਭਰਮ

-
имагинација
imaginaciJa
ਕਲਪਨਾ

-
интелигенција
inteligenciJa
ਬੁੱਧੀ

-
покана
pokana
ਨਿਉਤਾ

-
правда
pravda
ਨਿਆਂ

-
светлина
svetlina
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
изглед
izgled
ਦਿਖਾਵਟ

-
загуба
zaguba
ਨੁਕਸਾਨ

-
зголемување
zgolemuvanje
ਵਾਧਾ

-
грешка
greška
ਗਲਤੀ

-
убиство
ubistvo
ਹੱਤਿਆ

-
нација
naciJa
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
новост
novost
ਨਵੀਨਤਾ

-
опција
opciJa
ਚੋਣ

-
трпение
trpenie
ਧੀਰਜ

-
планирање
planiranje
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
проблем
problem
ਸਮੱਸਿਆ

-
заштита
zaštita
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
одраз
odraz
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
република
republika
ਗਣਤੰਤਰ

-
ризик
rizik
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
безбедност
bezbednost
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
тајна
taJna
ਰਹੱਸ

-
пол
pol
ਸੈਕਸ

-
сенка
senka
ਛਾਂ

-
големина
golemina
ਆਕਾਰ

-
солидарност
solidarnost
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
успех
uspeh
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
поддршка
poddrška
ਸਮਰਥਨ

-
традиција
tradiciJa
ਪਰੰਪਰਾ

-
тежина
težina
ਭਾਰ