ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ     
Appartement

-

de airconditioner +

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ

-

het appartement +

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

-

het balkon +

ਬਾਲਕਨੀ

-

de kelder +

ਤਹਿਖਾਨਾ

-

het badkuip +

ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟੱਬ

-

de badkamer +

ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ

-

de bel +

ਘੰਟੀ

-

de jalousie +

ਬਲਾਈਂਡਜ਼

-

de schoorsteen +

ਚਿਮਨੀ

-

het reinigingsmiddel +

ਕਲੀਨਿੰਗ ਏਜੰਟ

-

de koeler +

ਕੂਲਰ

-

de bar +

ਕਾਊਂਟਰ

-

de spleet +

ਦਰਾਰ

-

het kussen +

ਤਕੀਆ

-

de deur +

ਦਰਵਾਜ਼ਾ

-

de deurklopper +

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘੰਟੀ

-

de vuilnisbak +

ਕੂੜਾਦਾਨ

-

de lift +

ਲਿਫਟ

-

de ingang +

ਪ੍ਰਵੇਸ਼

-

het hek +

ਵਾੜ

-

het brandalarm +

ਅੱਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਕ

-

de open haard +

ਭੱਠੀ

-

de bloempot +

ਫੂਲਦਾਨ

-

de garage +

ਗੈਰਾਜ

-

de tuin +

ਬਗੀਚਾ

-

het verwarmen +

ਹੀਟਿੰਗ

-

het huis +

ਮਕਾਨ

-

het huisnummer +

ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ

-

de strijkplank +

ਆਇਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ

-

de keuken +

ਰਸੋਈ

-

de verhuurder +

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

-

de lichtschakelaar +

ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ

-

de woonkamer +

ਬੈਠਕ

-

de brievenbus +

ਮੇਲਬਾਕਸ

-

de marmer +

ਸੰਗਮਰਮਰ

-

het stopcontact +

ਆਊਟਲੈੱਟ

-

het zwembad +

ਪੂਲ

-

de veranda +

ਪੋਰਸ਼

-

de radiator +

ਰੇਡੀਏਟਰ

-

de verhuizing +

ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ

-

de huur +

ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਦੇਣਾ

-

het toilet +

ਰੈਸਟਰੂਮ

-

de dakpannen +

ਛੱਤ ਟਾਈਲਾਂ

-

de douche +

ਫੁਹਾਰਾ

-

de trap +

ਪੋੜ੍ਹੀਆਂ

-

de kachel +

ਸਟੋਵ

-

de studeerkamer +

ਅਧਿਐਨ

-

de kraan +

ਨਲਕਾ

-

de tegel +

ਟਾਈਲ

-

het toilet +

ਟਾਇਲੈਟ

-

de stofzuiger +

ਵੈਕਯੁਮ ਕਲੀਨਰ

-

de wand +

ਕੰਧ

-

het behang +

ਵਾਲਪੇਪਰ

-

het raam +

ਖਿੜਕੀ

-
de airconditioner
ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ

-
het appartement
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

-
het balkon
ਬਾਲਕਨੀ

-
de kelder
ਤਹਿਖਾਨਾ

-
het badkuip
ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟੱਬ

-
de badkamer
ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ

-
de bel
ਘੰਟੀ

-
de jalousie
ਬਲਾਈਂਡਜ਼

-
de schoorsteen
ਚਿਮਨੀ

-
het reinigingsmiddel
ਕਲੀਨਿੰਗ ਏਜੰਟ

-
de koeler
ਕੂਲਰ

-
de bar
ਕਾਊਂਟਰ

-
de spleet
ਦਰਾਰ

-
het kussen
ਤਕੀਆ

-
de deur
ਦਰਵਾਜ਼ਾ

-
de deurklopper
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘੰਟੀ

-
de vuilnisbak
ਕੂੜਾਦਾਨ

-
de lift
ਲਿਫਟ

-
de ingang
ਪ੍ਰਵੇਸ਼

-
het hek
ਵਾੜ

-
het brandalarm
ਅੱਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਕ

-
de open haard
ਭੱਠੀ

-
de bloempot
ਫੂਲਦਾਨ

-
de garage
ਗੈਰਾਜ

-
de tuin
ਬਗੀਚਾ

-
het verwarmen
ਹੀਟਿੰਗ

-
het huis
ਮਕਾਨ

-
het huisnummer
ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ

-
de strijkplank
ਆਇਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ

-
de keuken
ਰਸੋਈ

-
de verhuurder
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

-
de lichtschakelaar
ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ

-
de woonkamer
ਬੈਠਕ

-
de brievenbus
ਮੇਲਬਾਕਸ

-
de marmer
ਸੰਗਮਰਮਰ

-
het stopcontact
ਆਊਟਲੈੱਟ

-
het zwembad
ਪੂਲ

-
de veranda
ਪੋਰਸ਼

-
de radiator
ਰੇਡੀਏਟਰ

-
de verhuizing
ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ

-
de huur
ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਦੇਣਾ

-
het toilet
ਰੈਸਟਰੂਮ

-
de dakpannen
ਛੱਤ ਟਾਈਲਾਂ

-
de douche
ਫੁਹਾਰਾ

-
de trap
ਪੋੜ੍ਹੀਆਂ

-
de kachel
ਸਟੋਵ

-
de studeerkamer
ਅਧਿਐਨ

-
de kraan
ਨਲਕਾ

-
de tegel
ਟਾਈਲ

-
het toilet
ਟਾਇਲੈਟ

-
de stofzuiger
ਵੈਕਯੁਮ ਕਲੀਨਰ

-
de wand
ਕੰਧ

-
het behang
ਵਾਲਪੇਪਰ

-
het raam
ਖਿੜਕੀ