ਕੁਦਰਤ     
Natuur

-

de boog +

ਗੋਲਾਈ

-

de stal +

ਖੇਤ

-

de baai +

ਖਾੜੀ

-

het strand +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

de bel +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

de grot +

ਗੁਫਾ

-

de boerderij +

ਖੇਤ

-

het vuur +

ਅੱਗ

-

de voetafdruk +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

de aardbol +

ਗਲੋਬ

-

de oogst +

ਫਸਲ

-

de hooibalen +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

het meer +

ਝੀਲ

-

het blad +

ਪੱਤਾ

-

de berg +

ਪਹਾੜ

-

de oceaan +

ਸਾਗਰ

-

het panorama +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

de rots +

ਚੱਟਾਨ

-

de bron +

ਝਰਨਾ

-

het moeras +

ਦਲਦਲ

-

de boom +

ਦਰੱਖਤ

-

de boomstam +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

het dal +

ਘਾਟੀ

-

het uitzicht +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

de waterstraal +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

de waterval +

ਝਰਨਾ

-

de golf +

ਲਹਿਰ

-
de boog
ਗੋਲਾਈ

-
de stal
ਖੇਤ

-
de baai
ਖਾੜੀ

-
het strand
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
de bel
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
de grot
ਗੁਫਾ

-
de boerderij
ਖੇਤ

-
het vuur
ਅੱਗ

-
de voetafdruk
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
de aardbol
ਗਲੋਬ

-
de oogst
ਫਸਲ

-
de hooibalen
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
het meer
ਝੀਲ

-
het blad
ਪੱਤਾ

-
de berg
ਪਹਾੜ

-
de oceaan
ਸਾਗਰ

-
het panorama
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
de rots
ਚੱਟਾਨ

-
de bron
ਝਰਨਾ

-
het moeras
ਦਲਦਲ

-
de boom
ਦਰੱਖਤ

-
de boomstam
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
het dal
ਘਾਟੀ

-
het uitzicht
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
de waterstraal
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
de waterval
ਝਰਨਾ

-
de golf
ਲਹਿਰ