ਸਮੱਗਰੀ     
Materialen

-

de messing +

ਪਿੱਤਲ

-

het cement +

ਸੀਮੈਂਟ

-

de keramiek +

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

de doek +

ਕੱਪੜਾ

-

het stof +

ਕੱਪੜਾ

-

de katoen +

ਕਾਟਨ

-

het kristal +

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

het vuil +

ਧੂੜ

-

de lijm +

ਗੂੰਦ

-

het leer +

ਚਮੜਾ

-

de metalen +

ਧਾਤ

-

de olie +

ਤੇਲ

-

het poeder +

ਪਾਊਡਰ

-

het zout +

ਨਮਕ

-

het zand +

ਰੇਤ

-

het schroot +

ਕਬਾੜ

-

het zilver +

ਚਾਂਦੀ

-

de steen +

ਪੱਥਰ

-

het stro +

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

het hout +

ਲੱਕੜ

-

de wol +

ਉੱਨ

-
de messing
ਪਿੱਤਲ

-
het cement
ਸੀਮੈਂਟ

-
de keramiek
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
de doek
ਕੱਪੜਾ

-
het stof
ਕੱਪੜਾ

-
de katoen
ਕਾਟਨ

-
het kristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
het vuil
ਧੂੜ

-
de lijm
ਗੂੰਦ

-
het leer
ਚਮੜਾ

-
de metalen
ਧਾਤ

-
de olie
ਤੇਲ

-
het poeder
ਪਾਊਡਰ

-
het zout
ਨਮਕ

-
het zand
ਰੇਤ

-
het schroot
ਕਬਾੜ

-
het zilver
ਚਾਂਦੀ

-
de steen
ਪੱਥਰ

-
het stro
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
het hout
ਲੱਕੜ

-
de wol
ਉੱਨ