ਸਿਹਤ     
Gezondheid

-

de ambulance +

ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-

het verband +

ਪੱਟੀ

-

de geboorte +

ਜਨਮ

-

de bloeddruk +

ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-

de lichaamsverzorging +

ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-

de verkoudheid +

ਠੰਡ

-

de crème +

ਕ੍ਰੀਮ

-

de kruk +

ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-

het onderzoek +

ਜਾਂਚ

-

de uitputting +

ਥਕਾਵਟ

-

het gezichtsmasker +

ਮੁਖੌਟਾ

-

de ehbo-doos +

ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-

de genezing +

ਇਲਾਜ

-

de gezondheid +

ਸਿਹਤ

-

het gehoortoestel +

ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-

het ziekenhuis +

ਹਸਪਤਾਲ

-

de injectie +

ਟੀਕਾ

-

de letsel +

ਸੱਟ

-

de make-up +

ਮੇਕਅੱਪ

-

de massage +

ਮਾਲਸ਼

-

het medicijn +

ਦਵਾਈ

-

het geneesmiddel +

ਦਵਾਈ

-

de mortel +

ਗਾਰਾ

-

de gebitsbeschermer +

ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-

de nagelknipper +

ਨੇਲਕੱਟਰ

-

de overgewicht +

ਮੋਟਾਪਾ

-

de operatie +

ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-

de pijn +

ਦਰਦ

-

het parfum +

ਇੱਤਰ

-

de pil +

ਦਵਾਈ

-

de zwangerschap +

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-

het scheermes +

ਰੇਜ਼ਰ

-

het scheren +

ਸ਼ੇਵ

-

de scheerkwast +

ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-

de slaap +

ਨੀਂਦ

-

de roker +

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-

het rookverbod +

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

het zonnecreme +

ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-

het wattenstaafje +

ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-

de tandenborstel +

ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-

de tandpasta +

ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-

de tandenstoker +

ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-

het slachtoffer +

ਸ਼ਿਕਾਰ

-

de weegschaal +

ਤੱਕੜੀ

-

de rolstoel +

ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ

-
de ambulance
ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-
het verband
ਪੱਟੀ

-
de geboorte
ਜਨਮ

-
de bloeddruk
ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-
de lichaamsverzorging
ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-
de verkoudheid
ਠੰਡ

-
de crème
ਕ੍ਰੀਮ

-
de kruk
ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-
het onderzoek
ਜਾਂਚ

-
de uitputting
ਥਕਾਵਟ

-
het gezichtsmasker
ਮੁਖੌਟਾ

-
de ehbo-doos
ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-
de genezing
ਇਲਾਜ

-
de gezondheid
ਸਿਹਤ

-
het gehoortoestel
ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-
het ziekenhuis
ਹਸਪਤਾਲ

-
de injectie
ਟੀਕਾ

-
de letsel
ਸੱਟ

-
de make-up
ਮੇਕਅੱਪ

-
de massage
ਮਾਲਸ਼

-
het medicijn
ਦਵਾਈ

-
het geneesmiddel
ਦਵਾਈ

-
de mortel
ਗਾਰਾ

-
de gebitsbeschermer
ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-
de nagelknipper
ਨੇਲਕੱਟਰ

-
de overgewicht
ਮੋਟਾਪਾ

-
de operatie
ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-
de pijn
ਦਰਦ

-
het parfum
ਇੱਤਰ

-
de pil
ਦਵਾਈ

-
de zwangerschap
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-
het scheermes
ਰੇਜ਼ਰ

-
het scheren
ਸ਼ੇਵ

-
de scheerkwast
ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-
de slaap
ਨੀਂਦ

-
de roker
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-
het rookverbod
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
het zonnecreme
ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-
het wattenstaafje
ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-
de tandenborstel
ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-
de tandpasta
ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-
de tandenstoker
ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-
het slachtoffer
ਸ਼ਿਕਾਰ

-
de weegschaal
ਤੱਕੜੀ

-
de rolstoel
ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ