ਮੌਸਮ     
Weer

-

de barometer

ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-

de wolk

ਬੱਦਲ

-

de kou

ਠੰਡ

-

de halve maan

ਵਰਧਮਾਨ

-

de duisternis

ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-

de droogte

ਸੋਕਾ

-

de aarde

ਧਰਤੀ

-

de mist

ਕੋਹਰਾ

-

de vorst

ਪਾਲਾ

-

de warmte

ਗਰਮੀ

-

de orkaan

ਤੂਫਾਨ

-

de ijspegels

ਹਿਮਲੰਬ

-

de bliksem

ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-

de meteoor

ਉਲਕਾ

-

de maan

ਚੰਦਰਮਾ

-

de regenboog

ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-

de regendruppel

ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-

de sneeuw

ਬਰਫ਼

-

de sneeuwvlok

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-

de sneeuwpop

ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-

de ster

ਸਿਤਾਰਾ

-

de storm

ਤੂਫਾਨ

-

de stormvloed

ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-

de zon

ਸੂਰਜ

-

de zonnestraal

ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-

de zonsondergang

ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-

de thermometer

ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-

het onweer

ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-

de schemering

ਧੁੰਧਲਕਾ

-

het weer

ਮੌਸਮ

-

de nattigheid

ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-

de wind

ਹਵਾ

-
de barometer
ਬੈਰੋਮੀਟਰ

-
de wolk
ਬੱਦਲ

-
de kou
ਠੰਡ

-
de halve maan
ਵਰਧਮਾਨ

-
de duisternis
ਹਨ੍ਹੇਰਾ

-
de droogte
ਸੋਕਾ

-
de aarde
ਧਰਤੀ

-
de mist
ਕੋਹਰਾ

-
de vorst
ਪਾਲਾ

-
de gladheid
ਚਮਕ

-
de warmte
ਗਰਮੀ

-
de orkaan
ਤੂਫਾਨ

-
de ijspegels
ਹਿਮਲੰਬ

-
de bliksem
ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ

-
de meteoor
ਉਲਕਾ

-
de maan
ਚੰਦਰਮਾ

-
de regenboog
ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼

-
de regendruppel
ਬਾਰਸ਼ ਦੀ ਬੂੰਦ

-
de sneeuw
ਬਰਫ਼

-
de sneeuwvlok
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ

-
de sneeuwpop
ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ

-
de ster
ਸਿਤਾਰਾ

-
de storm
ਤੂਫਾਨ

-
de stormvloed
ਵੱਧਦਾ ਤੂਫਾਨ

-
de zon
ਸੂਰਜ

-
de zonnestraal
ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ

-
de zonsondergang
ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣਾ

-
de thermometer
ਥਰਮਾਮੀਟਰ

-
het onweer
ਹਨ੍ਹੇਰੀ

-
de schemering
ਧੁੰਧਲਕਾ

-
het weer
ਮੌਸਮ

-
de nattigheid
ਗਿੱਲਾ ਮੌਸਮ

-
de wind
ਹਵਾ