ਸੰਗੀਤ     
Muziek

-

de accordeon +

ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-

de balalaika +

ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-

de band +

ਬੈਂਡ

-

de banjo +

ਬੈਂਜੋ

-

de klarinet +

ਸ਼ਹਨਾਈ

-

het concert +

ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-

de trommel +

ਡ੍ਰਮ

-

de trommels +

ਡ੍ਰਮਜ਼

-

de fluit +

ਬੰਸਰੀ

-

de vleugel +

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-

de gitaar +

ਗਿਟਾਰ

-

de hal +

ਹਾਲ

-

het toetsenbord +

ਕੀਅਬੋਰਡ

-

de mondharmonica +

ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-

de muziek +

ਸੰਗੀਤ

-

de muziekstandaard +

ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-

de noot +

ਨੋਟ

-

het orgel +

ਆਰਗਨ

-

de piano +

ਪਿਆਨੋ

-

de saxofoon +

ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-

de zanger +

ਗਾਇਕ

-

de snaar +

ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-

de trompet +

ਟਰੰਪੈਟ

-

de trompettist +

ਟਰੰਪੈਟਰ

-

de viool +

ਵਾਇਲਿਨ

-

de vioolkist +

ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-

de xylofoon +

ਜਾਈਲੋਫੋਨ

-
de accordeon
ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-
de balalaika
ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-
de band
ਬੈਂਡ

-
de banjo
ਬੈਂਜੋ

-
de klarinet
ਸ਼ਹਨਾਈ

-
het concert
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-
de trommel
ਡ੍ਰਮ

-
de trommels
ਡ੍ਰਮਜ਼

-
de fluit
ਬੰਸਰੀ

-
de vleugel
ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-
de gitaar
ਗਿਟਾਰ

-
de hal
ਹਾਲ

-
het toetsenbord
ਕੀਅਬੋਰਡ

-
de mondharmonica
ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-
de muziek
ਸੰਗੀਤ

-
de muziekstandaard
ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-
de noot
ਨੋਟ

-
het orgel
ਆਰਗਨ

-
de piano
ਪਿਆਨੋ

-
de saxofoon
ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-
de zanger
ਗਾਇਕ

-
de snaar
ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-
de trompet
ਟਰੰਪੈਟ

-
de trompettist
ਟਰੰਪੈਟਰ

-
de viool
ਵਾਇਲਿਨ

-
de vioolkist
ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-
de xylofoon
ਜਾਈਲੋਫੋਨ