ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Grote dieren

-

de alligator +

ਘੜਿਆਲ

-

het gewei +

ਸਿੰਗ

-

de baviaan +

ਲੰਗੂਰ

-

de beer +

ਭਾਲੂ

-

de buffel +

ਮੱਝ

-

de kameel +

ਊਠ

-

de jachtluipaard +

ਚੀਤਾ

-

de koe +

ਗਾਂ

-

de krokodil +

ਮਰਗਮੱਛ

-

de dinosaurus +

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

de ezel +

ਗਧਾ

-

de draak +

ਅਜਗਰ

-

de olifant +

ਹਾਥੀ

-

de giraffe +

ਜਿਰਾਫ਼

-

de gorilla +

ਗੁਰੀਲਾ

-

het nijlpaard +

ਗੈਂਡਾ

-

het paard +

ਘੋੜਾ

-

de kangoeroe +

ਕੰਗਾਰੂ

-

de luipaard +

ਚੀਤਾ

-

de leeuw +

ਸ਼ੇਰ

-

de lama +

ਲਾਮਾ

-

de lynx +

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

het monster +

ਰਾਖਸ਼

-

de eland +

ਹਿਰਨ

-

de struisvogel +

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

de panda +

ਪਾਂਡਾ

-

het varken +

ਸੂਰ

-

de ijsbeer +

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

de puma +

ਲੂਮੜੀ

-

de neushoorn +

ਰਾਈਨੋ

-

het hert +

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

de tijger +

ਬਾਘ

-

de walrus +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

het wilde paard +

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

de zebra +

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
de alligator
ਘੜਿਆਲ

-
het gewei
ਸਿੰਗ

-
de baviaan
ਲੰਗੂਰ

-
de beer
ਭਾਲੂ

-
de buffel
ਮੱਝ

-
de kameel
ਊਠ

-
de jachtluipaard
ਚੀਤਾ

-
de koe
ਗਾਂ

-
de krokodil
ਮਰਗਮੱਛ

-
de dinosaurus
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
de ezel
ਗਧਾ

-
de draak
ਅਜਗਰ

-
de olifant
ਹਾਥੀ

-
de giraffe
ਜਿਰਾਫ਼

-
de gorilla
ਗੁਰੀਲਾ

-
het nijlpaard
ਗੈਂਡਾ

-
het paard
ਘੋੜਾ

-
de kangoeroe
ਕੰਗਾਰੂ

-
de luipaard
ਚੀਤਾ

-
de leeuw
ਸ਼ੇਰ

-
de lama
ਲਾਮਾ

-
de lynx
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
het monster
ਰਾਖਸ਼

-
de eland
ਹਿਰਨ

-
de struisvogel
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
de panda
ਪਾਂਡਾ

-
het varken
ਸੂਰ

-
de ijsbeer
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
de puma
ਲੂਮੜੀ

-
de neushoorn
ਰਾਈਨੋ

-
het hert
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
de tijger
ਬਾਘ

-
de walrus
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
het wilde paard
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
de zebra
ਜ਼ੈਬਰਾ