ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Grote dieren

-

de alligator

ਘੜਿਆਲ

-

het gewei

ਸਿੰਗ

-

de baviaan

ਲੰਗੂਰ

-

de beer

ਭਾਲੂ

-

de buffel

ਮੱਝ

-

de koe

ਗਾਂ

-

de krokodil

ਮਰਗਮੱਛ

-

de dinosaurus

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

de ezel

ਗਧਾ

-

de draak

ਅਜਗਰ

-

de olifant

ਹਾਥੀ

-

de giraffe

ਜਿਰਾਫ਼

-

de gorilla

ਗੁਰੀਲਾ

-

het nijlpaard

ਗੈਂਡਾ

-

het paard

ਘੋੜਾ

-

de kangoeroe

ਕੰਗਾਰੂ

-

de luipaard

ਚੀਤਾ

-

de leeuw

ਸ਼ੇਰ

-

de lama

ਲਾਮਾ

-

de lynx

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

het monster

ਰਾਖਸ਼

-

de eland

ਹਿਰਨ

-

de struisvogel

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

de panda

ਪਾਂਡਾ

-

het varken

ਸੂਰ

-

de ijsbeer

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

de puma

ਲੂਮੜੀ

-

de neushoorn

ਰਾਈਨੋ

-

het hert

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

de tijger

ਬਾਘ

-

de walrus

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

het wilde paard

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

de zebra

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
de alligator
ਘੜਿਆਲ

-
het gewei
ਸਿੰਗ

-
de baviaan
ਲੰਗੂਰ

-
de beer
ਭਾਲੂ

-
de buffel
ਮੱਝ

-
de kameel
ਊਠ

-
de jachtluipaard
ਚੀਤਾ

-
de koe
ਗਾਂ

-
de krokodil
ਮਰਗਮੱਛ

-
de dinosaurus
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
de ezel
ਗਧਾ

-
de draak
ਅਜਗਰ

-
de olifant
ਹਾਥੀ

-
de giraffe
ਜਿਰਾਫ਼

-
de gorilla
ਗੁਰੀਲਾ

-
het nijlpaard
ਗੈਂਡਾ

-
het paard
ਘੋੜਾ

-
de kangoeroe
ਕੰਗਾਰੂ

-
de luipaard
ਚੀਤਾ

-
de leeuw
ਸ਼ੇਰ

-
de lama
ਲਾਮਾ

-
de lynx
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
het monster
ਰਾਖਸ਼

-
de eland
ਹਿਰਨ

-
de struisvogel
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
de panda
ਪਾਂਡਾ

-
het varken
ਸੂਰ

-
de ijsbeer
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
de puma
ਲੂਮੜੀ

-
de neushoorn
ਰਾਈਨੋ

-
het hert
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
de tijger
ਬਾਘ

-
de walrus
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
het wilde paard
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
de zebra
ਜ਼ੈਬਰਾ