ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ     
Kleine dieren

-

de mier +

ਕੀੜੀ

-

de kever +

ਭ੍ਰੰਗ

-

de vogel +

ਪੰਛੀ

-

de vogelkooi +

ਪਿੰਜਰਾ

-

het vogelhuisje +

ਪੰਢੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ

-

de hommel +

ਭੌਰਾ

-

de vlinder +

ਤਿਤਲੀ

-

de rups +

ਸੁੰਡੀ

-

de duizendpoot +

ਕੰਨਖਜੂਰਾ

-

de krab +

ਕੇਕੜਾ

-

de vlieg +

ਮੱਖੀ

-

de kikker +

ਡੱਡੂ

-

de goudvis +

ਗੋਲਡਫਿਸ਼

-

de sprinkhaan +

ਟਿੱਡਾ

-

de cavia +

ਗਿੰਨੀ ਪਿੱਗ

-

de hamster +

ਹੈਮਸਟਰ

-

de egel +

ਹਾਥੀ

-

de kolibrie +

ਹਮਿੰਗਬਰਡ

-

de leguaan +

ਛਿਪਕਲੀ

-

de insect +

ਕੀਟ

-

de kwal +

ਜੈਲੀਫਿਸ਼

-

het kitten +

ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ

-

het lieveheersbeestje +

ਝੀਂਗਰ

-

de hagedis +

ਛਿਪਕਲੀ

-

de luis +

ਜੂੰ

-

de marmot +

ਗਲਹਿਰੀ

-

de mug +

ਮਛੱਰ

-

de muis +

ਚੂਹਾ

-

de oester +

ਸੀਪ

-

de schorpioen +

ਬਿੱਛੂ

-

het zeepaardje +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

de schelp +

ਖੋਲ

-

de garnalen +

ਝੀਂਗਾ

-

de spin +

ਮਕੜੀ

-

het spinnenweb +

ਮਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ

-

de zeester +

ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼

-

de wesp +

ਭੂੰਡ

-
de mier
ਕੀੜੀ

-
de kever
ਭ੍ਰੰਗ

-
de vogel
ਪੰਛੀ

-
de vogelkooi
ਪਿੰਜਰਾ

-
het vogelhuisje
ਪੰਢੀ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ

-
de hommel
ਭੌਰਾ

-
de vlinder
ਤਿਤਲੀ

-
de rups
ਸੁੰਡੀ

-
de duizendpoot
ਕੰਨਖਜੂਰਾ

-
de krab
ਕੇਕੜਾ

-
de vlieg
ਮੱਖੀ

-
de kikker
ਡੱਡੂ

-
de goudvis
ਗੋਲਡਫਿਸ਼

-
de sprinkhaan
ਟਿੱਡਾ

-
de cavia
ਗਿੰਨੀ ਪਿੱਗ

-
de hamster
ਹੈਮਸਟਰ

-
de egel
ਹਾਥੀ

-
de kolibrie
ਹਮਿੰਗਬਰਡ

-
de leguaan
ਛਿਪਕਲੀ

-
de insect
ਕੀਟ

-
de kwal
ਜੈਲੀਫਿਸ਼

-
het kitten
ਬਿੱਲੀ ਦਾ ਬੱਚਾ

-
het lieveheersbeestje
ਝੀਂਗਰ

-
de hagedis
ਛਿਪਕਲੀ

-
de luis
ਜੂੰ

-
de marmot
ਗਲਹਿਰੀ

-
de mug
ਮਛੱਰ

-
de muis
ਚੂਹਾ

-
de oester
ਸੀਪ

-
de schorpioen
ਬਿੱਛੂ

-
het zeepaardje
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
de schelp
ਖੋਲ

-
de garnalen
ਝੀਂਗਾ

-
de spin
ਮਕੜੀ

-
het spinnenweb
ਮਕੜੀ ਦਾ ਜਾਲਾ

-
de zeester
ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼

-
de wesp
ਭੂੰਡ