ਕੁਦਰਤ     
Natur

-

ein boge +

ਗੋਲਾਈ

-

ein låve +

ਖੇਤ

-

ei bukt +

ਖਾੜੀ

-

ei strand +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

ei boble +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

ei hole +

ਗੁਫਾ

-

ein gard +

ਖੇਤ

-

ein eld +

ਅੱਗ

-

eit spor +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

ein globus +

ਗਲੋਬ

-

ei avling +

ਫਸਲ

-

ein høyball +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

ein innsjø +

ਝੀਲ

-

eit blad +

ਪੱਤਾ

-

eit fjell +

ਪਹਾੜ

-

eit hav +

ਸਾਗਰ

-

eit panorama +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

ein stein +

ਚੱਟਾਨ

-

ei kjelde +

ਝਰਨਾ

-

ei myr +

ਦਲਦਲ

-

eit tre +

ਦਰੱਖਤ

-

ein trestamme +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

ein dal +

ਘਾਟੀ

-

ei utsikt +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

ei vasstråle +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

ein foss +

ਝਰਨਾ

-

ei bølgje +

ਲਹਿਰ

-
ein boge
ਗੋਲਾਈ

-
ein låve
ਖੇਤ

-
ei bukt
ਖਾੜੀ

-
ei strand
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
ei boble
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
ei hole
ਗੁਫਾ

-
ein gard
ਖੇਤ

-
ein eld
ਅੱਗ

-
eit spor
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
ein globus
ਗਲੋਬ

-
ei avling
ਫਸਲ

-
ein høyball
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
ein innsjø
ਝੀਲ

-
eit blad
ਪੱਤਾ

-
eit fjell
ਪਹਾੜ

-
eit hav
ਸਾਗਰ

-
eit panorama
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
ein stein
ਚੱਟਾਨ

-
ei kjelde
ਝਰਨਾ

-
ei myr
ਦਲਦਲ

-
eit tre
ਦਰੱਖਤ

-
ein trestamme
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
ein dal
ਘਾਟੀ

-
ei utsikt
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
ei vasstråle
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
ein foss
ਝਰਨਾ

-
ei bølgje
ਲਹਿਰ