ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Abstrakte omgrep

-

ei forvalting

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

ein reklame

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

ei pil

ਤੀਰ

-

eit forbod

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

ein karriere

ਪੇਸ਼ਾ

-

eit sentrum

ਕੇਂਦਰ

-

eit val

ਚੋਣ

-

eit samarbeid

ਸਹਿਯੋਗ

-

ei farge

ਰੰਗ

-

ein kontakt

ਸੰਪਰਕ

-

ein fare

ਖ਼ਤਰਾ

-

ei kjærleikserklæring

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

ein definisjon

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

ein skilnad

ਫ਼ਰਕ

-

ein vanske

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

ei retning

ਦਿਸ਼ਾ

-

ein uorden

ਵਿਕਾਰ

-

det fjerne

ਦੂਰੀ

-

ein avstand

ਦੂਰੀ

-

eit mangfald

ਅਨੇਕਤਾ

-

ein innsats

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

eit fall

ਡਿੱਗਣਾ

-

ei kraft

ਜ਼ੋਰ

-

ei lukt

ਸੁਗੰਧ

-

ein fridom

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

ein halvpart

ਅੱਧਾ

-

ei høgd

ਕੱਦ

-

ei hjelp

ਸਹਾਇਤਾ

-

ein gøymestad

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

eit heimland

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

ein hygiene

ਸਫਾਈ

-

ein ide

ਵਿਚਾਰ

-

ein fantasi

ਕਲਪਨਾ

-

ein intelligens

ਬੁੱਧੀ

-

ein invitasjon

ਨਿਉਤਾ

-

eit rettsvesen

ਨਿਆਂ

-

eit lys

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

eit blikk

ਦਿਖਾਵਟ

-

eit tap

ਨੁਕਸਾਨ

-

ei forstørring

ਵਾਧਾ

-

ein feil

ਗਲਤੀ

-

eit drap

ਹੱਤਿਆ

-

ein nasjon

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

ei nyheit

ਨਵੀਨਤਾ

-

eit tolmod

ਧੀਰਜ

-

ei planlegging

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

eit problem

ਸਮੱਸਿਆ

-

eit vern

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

ei spegling

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

ein republikk

ਗਣਤੰਤਰ

-

ein risiko

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

ein tryggleik

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

ein løyndom

ਰਹੱਸ

-

eit kjønn

ਸੈਕਸ

-

ein skugge

ਛਾਂ

-

ein storleik

ਆਕਾਰ

-

ein solidaritet

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

ein suksess

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

ein stønad

ਸਮਰਥਨ

-

ein tradisjon

ਪਰੰਪਰਾ

-

ei vekt

ਭਾਰ

-
ei forvalting
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
ein reklame
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
ei pil
ਤੀਰ

-
eit forbod
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
ein karriere
ਪੇਸ਼ਾ

-
eit sentrum
ਕੇਂਦਰ

-
eit val
ਚੋਣ

-
eit samarbeid
ਸਹਿਯੋਗ

-
ei farge
ਰੰਗ

-
ein kontakt
ਸੰਪਰਕ

-
ein fare
ਖ਼ਤਰਾ

-
ei kjærleikserklæring
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
ein nedgang
ਪਤਣ

-
ein definisjon
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
ein skilnad
ਫ਼ਰਕ

-
ein vanske
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
ei retning
ਦਿਸ਼ਾ

-
ei oppdaging
ਖੋਜ

-
ein uorden
ਵਿਕਾਰ

-
det fjerne
ਦੂਰੀ

-
ein avstand
ਦੂਰੀ

-
eit mangfald
ਅਨੇਕਤਾ

-
ein innsats
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
ei utforsking
ਘੋਖ

-
eit fall
ਡਿੱਗਣਾ

-
ei kraft
ਜ਼ੋਰ

-
ei lukt
ਸੁਗੰਧ

-
ein fridom
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
eit skrømt, eit spøkelse
ਭੂਤ

-
ein halvpart
ਅੱਧਾ

-
ei høgd
ਕੱਦ

-
ei hjelp
ਸਹਾਇਤਾ

-
ein gøymestad
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
eit heimland
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
ein hygiene
ਸਫਾਈ

-
ein ide
ਵਿਚਾਰ

-
ein illusjon
ਭਰਮ

-
ein fantasi
ਕਲਪਨਾ

-
ein intelligens
ਬੁੱਧੀ

-
ein invitasjon
ਨਿਉਤਾ

-
eit rettsvesen
ਨਿਆਂ

-
eit lys
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
eit blikk
ਦਿਖਾਵਟ

-
eit tap
ਨੁਕਸਾਨ

-
ei forstørring
ਵਾਧਾ

-
ein feil
ਗਲਤੀ

-
eit drap
ਹੱਤਿਆ

-
ein nasjon
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
ei nyheit
ਨਵੀਨਤਾ

-
eit alternativ
ਚੋਣ

-
eit tolmod
ਧੀਰਜ

-
ei planlegging
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
eit problem
ਸਮੱਸਿਆ

-
eit vern
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
ei spegling
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
ein republikk
ਗਣਤੰਤਰ

-
ein risiko
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
ein tryggleik
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
ein løyndom
ਰਹੱਸ

-
eit kjønn
ਸੈਕਸ

-
ein skugge
ਛਾਂ

-
ein storleik
ਆਕਾਰ

-
ein solidaritet
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
ein suksess
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
ein stønad
ਸਮਰਥਨ

-
ein tradisjon
ਪਰੰਪਰਾ

-
ei vekt
ਭਾਰ