ਕਲਾ     
Kunst

-

ein applaus +

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

ein kunst +

ਕਲਾ

-

ei bukking +

ਧਨੁਸ਼

-

ein pensel +

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

ei målebok +

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

ein dansar +

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

ei teikning +

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

eit galleri +

ਗੈਲਰੀ

-

eit glasmåleri +

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

ein graffiti +

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

eit kunsthandverk +

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

ein mosaikk +

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

eit veggmåleri +

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

eit museum +

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

ei framføring +

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

eit bilete +

ਚਿੱਤਰ

-

eit dikt +

ਕਵਿਤਾ

-

ein skulptur +

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

ein song +

ਗੀਤ

-

ein statue +

ਮੂਰਤੀ

-

ei vassfarge +

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
ein applaus
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
ein kunst
ਕਲਾ

-
ei bukking
ਧਨੁਸ਼

-
ein pensel
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
ei målebok
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
ein dansar
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
ei teikning
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
eit galleri
ਗੈਲਰੀ

-
eit glasmåleri
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
ein graffiti
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
eit kunsthandverk
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
ein mosaikk
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
eit veggmåleri
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
eit museum
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
ei framføring
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
eit bilete
ਚਿੱਤਰ

-
eit dikt
ਕਵਿਤਾ

-
ein skulptur
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
ein song
ਗੀਤ

-
ein statue
ਮੂਰਤੀ

-
ei vassfarge
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ