ਭਾਵਨਾਵਾਂ     
Følelser

-

et sinne

ਕ੍ਰੋਧ

-

ei/en kjedsomhet

ਉਦਾਸੀ

-

en tillit

ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ

-

en kreativitet

ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ

-

ei krise

ਸੰਕਟ

-

ei /ennysgjerrighet

ਜਿਗਿਆਸਾ

-

en depresjon

ਨਿਰਾਸ਼ਾ

-

en fortvilelse

ਨਿਰਾਸ਼ਾ

-

en skuffelse

ਨਿਰਾਸਤਾ

-

en mistillit

ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ

-

en tvil

ਸ਼ੱਕ

-

en drøm

ਸੁਪਨਾ

-

en utmattelse

ਥਕਾਵਟ

-

en krangel

ਲੜਾਈ

-

et vennskap

ਦੋਸਤੀ

-

ei moro

ਮਜਾਕ

-

en sorg

ਦੁੱਖ

-

en grimase

ਕਚੀਚੀ ਵੱਟਣਾ

-

ei lykke

ਖੁਸ਼ੀ

-

et håp

ਉਮੀਦ

-

en sult

ਭੁੱਖ

-

en interesse

ਦਿਲਚਸਪੀ

-

ei glede

ਆਨੰਦ

-

et kyss

ਚੁੰਬਣ

-

ei/en ensomhet

ਇਕੱਲਾਪਨ

-

en melankoli

ਉਦਾਸੀ

-

ei stemning

ਮਨੋਦਸ਼ਾ

-

en optimisme

ਆਸ਼ਾਵਾਦ

-

en panikk

ਘਬਰਾਹਟ

-

ei forvirring

ਹੈਰਾਨੀ

-

et raseri

ਕ੍ਰੋਧ

-

ei avvisning

ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ

-

et forhold

ਰਿਸ਼ਤਾ

-

ei oppfordring

ਬੇਨਤੀ

-

et skrik

ਚੀਖ

-

ei/en trygghet

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

et sjokk

ਝਟਕਾ

-

et smil

ਮੁਸਕਾਰਾਹਟ

-

ei/en ømhet

ਕੋਮਲਤਾ

-

en tanke

ਸੋਚਨਾ

-

en ettertanke

ਸਾਵਧਾਨੀ

-
ei/en hengivenhet
ਸਨੇਹ

-
et sinne
ਕ੍ਰੋਧ

-
ei/en kjedsomhet
ਉਦਾਸੀ

-
en tillit
ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ

-
en kreativitet
ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ

-
ei krise
ਸੰਕਟ

-
ei /ennysgjerrighet
ਜਿਗਿਆਸਾ

-
et nederlag
ਹਾਰ

-
en depresjon
ਨਿਰਾਸ਼ਾ

-
en fortvilelse
ਨਿਰਾਸ਼ਾ

-
en skuffelse
ਨਿਰਾਸਤਾ

-
en mistillit
ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ

-
en tvil
ਸ਼ੱਕ

-
en drøm
ਸੁਪਨਾ

-
en utmattelse
ਥਕਾਵਟ

-
en frykt
ਡਰ

-
en krangel
ਲੜਾਈ

-
et vennskap
ਦੋਸਤੀ

-
ei moro
ਮਜਾਕ

-
en sorg
ਦੁੱਖ

-
en grimase
ਕਚੀਚੀ ਵੱਟਣਾ

-
ei lykke
ਖੁਸ਼ੀ

-
et håp
ਉਮੀਦ

-
en sult
ਭੁੱਖ

-
en interesse
ਦਿਲਚਸਪੀ

-
ei glede
ਆਨੰਦ

-
et kyss
ਚੁੰਬਣ

-
ei/en ensomhet
ਇਕੱਲਾਪਨ

-
ei/en kjærlighet
ਪਿਆਰ

-
en melankoli
ਉਦਾਸੀ

-
ei stemning
ਮਨੋਦਸ਼ਾ

-
en optimisme
ਆਸ਼ਾਵਾਦ

-
en panikk
ਘਬਰਾਹਟ

-
ei forvirring
ਹੈਰਾਨੀ

-
et raseri
ਕ੍ਰੋਧ

-
ei avvisning
ਅਸਵੀਕਾਰਤਾ

-
et forhold
ਰਿਸ਼ਤਾ

-
ei oppfordring
ਬੇਨਤੀ

-
et skrik
ਚੀਖ

-
ei/en trygghet
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
et sjokk
ਝਟਕਾ

-
et smil
ਮੁਸਕਾਰਾਹਟ

-
ei/en ømhet
ਕੋਮਲਤਾ

-
en tanke
ਸੋਚਨਾ

-
en ettertanke
ਸਾਵਧਾਨੀ