ਕੁਦਰਤ     
Natur

-

en bue +

ਗੋਲਾਈ

-

en låve +

ਖੇਤ

-

ei bukt +

ਖਾੜੀ

-

ei strand +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

ei boble +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

ei hule +

ਗੁਫਾ

-

en bondegård +

ਖੇਤ

-

en ild +

ਅੱਗ

-

et fotavtrykk +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

en klode +

ਗਲੋਬ

-

ei innhøsting +

ਫਸਲ

-

en høyball +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

en innsjø +

ਝੀਲ

-

et blad +

ਪੱਤਾ

-

et fjell +

ਪਹਾੜ

-

et hav +

ਸਾਗਰ

-

et panorama +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

ei klippe +

ਚੱਟਾਨ

-

ei kilde +

ਝਰਨਾ

-

en sump +

ਦਲਦਲ

-

et tre +

ਦਰੱਖਤ

-

en trestamme +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

en dal +

ਘਾਟੀ

-

ei utsikt +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

ei vannstråle +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

en foss +

ਝਰਨਾ

-

ei bølge +

ਲਹਿਰ

-
en bue
ਗੋਲਾਈ

-
en låve
ਖੇਤ

-
ei bukt
ਖਾੜੀ

-
ei strand
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
ei boble
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
ei hule
ਗੁਫਾ

-
en bondegård
ਖੇਤ

-
en ild
ਅੱਗ

-
et fotavtrykk
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
en klode
ਗਲੋਬ

-
ei innhøsting
ਫਸਲ

-
en høyball
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
en innsjø
ਝੀਲ

-
et blad
ਪੱਤਾ

-
et fjell
ਪਹਾੜ

-
et hav
ਸਾਗਰ

-
et panorama
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
ei klippe
ਚੱਟਾਨ

-
ei kilde
ਝਰਨਾ

-
en sump
ਦਲਦਲ

-
et tre
ਦਰੱਖਤ

-
en trestamme
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
en dal
ਘਾਟੀ

-
ei utsikt
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
ei vannstråle
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
en foss
ਝਰਨਾ

-
ei bølge
ਲਹਿਰ