ਧਰਮ     
Religion

-

ei påske +

ਈਸਟਰ

-

et påskeegg +

ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-

en engel +

ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-

ei bjelle +

ਘੰਟੀ

-

en bibel +

ਬਾਈਬਲ

-

en biskop +

ਪਾਦਰੀ

-

en velsignelse +

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-

en buddhisme +

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-

en kristendom +

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-

ei julegave +

ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-

et juletre +

ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-

ei kirke +

ਗਿਰਜਾਘਰ

-

ei kiste +

ਕਫ਼ਨ

-

en skapelse +

ਨਿਰਮਾਣ

-

et krusifiks +

ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-

en djevel +

ਸ਼ੈਤਾਨ

-

en gud +

ਭਗਵਾਨ

-

en hinduisme +

ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-

islam +

ਇਸਲਾਮ

-

en jødedom +

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-

en meditasjon +

ਇਕਾਗਰਤਾ

-

en mumie +

ਮੰਮੀ

-

en muslim +

ਮੁਸਲਮਾਨ

-

en pave +

ਪੋਪ

-

ei bønn +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-

en prest +

ਪਾਦਰੀ

-

en religion +

ਧਰਮ

-

en gudstjeneste +

ਸੇਵਾ

-

en synagoge +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-

et tempel +

ਮੰਦਰ

-

ei grav +

ਮਕਬਰਾ

-
ei påske
ਈਸਟਰ

-
et påskeegg
ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-
en engel
ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-
ei bjelle
ਘੰਟੀ

-
en bibel
ਬਾਈਬਲ

-
en biskop
ਪਾਦਰੀ

-
en velsignelse
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-
en buddhisme
ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-
en kristendom
ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-
ei julegave
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-
et juletre
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-
ei kirke
ਗਿਰਜਾਘਰ

-
ei kiste
ਕਫ਼ਨ

-
en skapelse
ਨਿਰਮਾਣ

-
et krusifiks
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-
en djevel
ਸ਼ੈਤਾਨ

-
en gud
ਭਗਵਾਨ

-
en hinduisme
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-
islam
ਇਸਲਾਮ

-
en jødedom
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-
en meditasjon
ਇਕਾਗਰਤਾ

-
en mumie
ਮੰਮੀ

-
en muslim
ਮੁਸਲਮਾਨ

-
en pave
ਪੋਪ

-
ei bønn
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-
en prest
ਪਾਦਰੀ

-
en religion
ਧਰਮ

-
en gudstjeneste
ਸੇਵਾ

-
en synagoge
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-
et tempel
ਮੰਦਰ

-
ei grav
ਮਕਬਰਾ