ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Store dyr

-

en alligator +

ਘੜਿਆਲ

-

et gevir +

ਸਿੰਗ

-

en bavian +

ਲੰਗੂਰ

-

en bjørn +

ਭਾਲੂ

-

en bøffel +

ਮੱਝ

-

en kamel +

ਊਠ

-

en gepard +

ਚੀਤਾ

-

ei ku +

ਗਾਂ

-

en krokodille +

ਮਰਗਮੱਛ

-

en dinosaur +

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

et esel +

ਗਧਾ

-

en drage +

ਅਜਗਰ

-

en elefant +

ਹਾਥੀ

-

en sjiraff +

ਜਿਰਾਫ਼

-

en gorilla +

ਗੁਰੀਲਾ

-

en flodhest +

ਗੈਂਡਾ

-

en hest +

ਘੋੜਾ

-

en kenguru +

ਕੰਗਾਰੂ

-

en leopard +

ਚੀਤਾ

-

ei løve +

ਸ਼ੇਰ

-

en lama +

ਲਾਮਾ

-

ei gaupe +

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

et monster +

ਰਾਖਸ਼

-

en elg +

ਹਿਰਨ

-

en struts +

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

en panda +

ਪਾਂਡਾ

-

en gris +

ਸੂਰ

-

en isbjørn +

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

en puma +

ਲੂਮੜੀ

-

et neshorn +

ਰਾਈਨੋ

-

en hjort +

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

en tiger +

ਬਾਘ

-

en hvalross +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

en villhest +

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

en sebra +

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
en alligator
ਘੜਿਆਲ

-
et gevir
ਸਿੰਗ

-
en bavian
ਲੰਗੂਰ

-
en bjørn
ਭਾਲੂ

-
en bøffel
ਮੱਝ

-
en kamel
ਊਠ

-
en gepard
ਚੀਤਾ

-
ei ku
ਗਾਂ

-
en krokodille
ਮਰਗਮੱਛ

-
en dinosaur
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
et esel
ਗਧਾ

-
en drage
ਅਜਗਰ

-
en elefant
ਹਾਥੀ

-
en sjiraff
ਜਿਰਾਫ਼

-
en gorilla
ਗੁਰੀਲਾ

-
en flodhest
ਗੈਂਡਾ

-
en hest
ਘੋੜਾ

-
en kenguru
ਕੰਗਾਰੂ

-
en leopard
ਚੀਤਾ

-
ei løve
ਸ਼ੇਰ

-
en lama
ਲਾਮਾ

-
ei gaupe
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
et monster
ਰਾਖਸ਼

-
en elg
ਹਿਰਨ

-
en struts
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
en panda
ਪਾਂਡਾ

-
en gris
ਸੂਰ

-
en isbjørn
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
en puma
ਲੂਮੜੀ

-
et neshorn
ਰਾਈਨੋ

-
en hjort
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
en tiger
ਬਾਘ

-
en hvalross
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
en villhest
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
en sebra
ਜ਼ੈਬਰਾ