ਸਮੱਗਰੀ     
Materiały

-

mosiądz

ਪਿੱਤਲ

-

cement

ਸੀਮੈਂਟ

-

ceramika

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

tkanina

ਕੱਪੜਾ

-

materiał

ਕੱਪੜਾ

-

bawełna

ਕਾਟਨ

-

kryształ

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

brud

ਧੂੜ

-

klej

ਗੂੰਦ

-

skóra

ਚਮੜਾ

-

metal

ਧਾਤ

-

olej

ਤੇਲ

-

proszek

ਪਾਊਡਰ

-

sól

ਨਮਕ

-

piasek

ਰੇਤ

-

złom

ਕਬਾੜ

-

srebro

ਚਾਂਦੀ

-

kamień

ਪੱਥਰ

-

słoma

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

drewno

ਲੱਕੜ

-

wełna

ਉੱਨ

-
mosiądz
ਪਿੱਤਲ

-
cement
ਸੀਮੈਂਟ

-
ceramika
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
tkanina
ਕੱਪੜਾ

-
materiał
ਕੱਪੜਾ

-
bawełna
ਕਾਟਨ

-
kryształ
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
brud
ਧੂੜ

-
klej
ਗੂੰਦ

-
skóra
ਚਮੜਾ

-
metal
ਧਾਤ

-
olej
ਤੇਲ

-
proszek
ਪਾਊਡਰ

-
sól
ਨਮਕ

-
piasek
ਰੇਤ

-
złom
ਕਬਾੜ

-
srebro
ਚਾਂਦੀ

-
kamień
ਪੱਥਰ

-
słoma
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
drewno
ਲੱਕੜ

-
wełna
ਉੱਨ