ਕੁਦਰਤ     
Natureza

-

o arco +

ਗੋਲਾਈ

-

o celeiro +

ਖੇਤ

-

a baía +

ਖਾੜੀ

-

a praia +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

a bolha +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

a caverna +

ਗੁਫਾ

-

a quinta +

ਖੇਤ

-

o fogo +

ਅੱਗ

-

a pegada +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

o globo +

ਗਲੋਬ

-

a colheita +

ਫਸਲ

-

os fardos de feno +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

o lago +

ਝੀਲ

-

a folha +

ਪੱਤਾ

-

a montanha +

ਪਹਾੜ

-

o oceano +

ਸਾਗਰ

-

o panorama +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

a rocha +

ਚੱਟਾਨ

-

a nascente +

ਝਰਨਾ

-

o pântano +

ਦਲਦਲ

-

a árvore +

ਦਰੱਖਤ

-

o tronco da árvore +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

o vale +

ਘਾਟੀ

-

a paisagem +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

o jato de água +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

a catarata +

ਝਰਨਾ

-

a onda +

ਲਹਿਰ

-
o arco
ਗੋਲਾਈ

-
o celeiro
ਖੇਤ

-
a baía
ਖਾੜੀ

-
a praia
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
a bolha
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
a caverna
ਗੁਫਾ

-
a quinta
ਖੇਤ

-
o fogo
ਅੱਗ

-
a pegada
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
o globo
ਗਲੋਬ

-
a colheita
ਫਸਲ

-
os fardos de feno
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
o lago
ਝੀਲ

-
a folha
ਪੱਤਾ

-
a montanha
ਪਹਾੜ

-
o oceano
ਸਾਗਰ

-
o panorama
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
a rocha
ਚੱਟਾਨ

-
a nascente
ਝਰਨਾ

-
o pântano
ਦਲਦਲ

-
a árvore
ਦਰੱਖਤ

-
o tronco da árvore
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
o vale
ਘਾਟੀ

-
a paisagem
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
o jato de água
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
a catarata
ਝਰਨਾ

-
a onda
ਲਹਿਰ