ਕਲਾ     
Artes

-

o aplauso +

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

a arte +

ਕਲਾ

-

a reverência +

ਧਨੁਸ਼

-

o pincel +

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

o livro para colorir +

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

a dançarina +

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

o desenho +

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

a galeria +

ਗੈਲਰੀ

-

a janela de vidro +

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

o grafíti +

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

o artesanato +

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

o mosaico +

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

o mural +

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

o museu +

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

o desempenho +

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

o desenho +

ਚਿੱਤਰ

-

o poema +

ਕਵਿਤਾ

-

a escultura +

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

a música +

ਗੀਤ

-

a estátua +

ਮੂਰਤੀ

-

a aguarela +

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
o aplauso
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
a arte
ਕਲਾ

-
a reverência
ਧਨੁਸ਼

-
o pincel
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
o livro para colorir
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
a dançarina
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
o desenho
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
a galeria
ਗੈਲਰੀ

-
a janela de vidro
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
o grafíti
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
o artesanato
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
o mosaico
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
o mural
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
o museu
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
o desempenho
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
o desenho
ਚਿੱਤਰ

-
o poema
ਕਵਿਤਾ

-
a escultura
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
a música
ਗੀਤ

-
a estátua
ਮੂਰਤੀ

-
a aguarela
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ