ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Animais de grande porte

-

o jacaré +

ਘੜਿਆਲ

-

os chifres +

ਸਿੰਗ

-

o babuíno +

ਲੰਗੂਰ

-

o urso +

ਭਾਲੂ

-

o búfalo +

ਮੱਝ

-

o camelo +

ਊਠ

-

a chita +

ਚੀਤਾ

-

a vaca +

ਗਾਂ

-

o crocodilo +

ਮਰਗਮੱਛ

-

o dinossauro +

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

o burro +

ਗਧਾ

-

o dragão +

ਅਜਗਰ

-

o elefante +

ਹਾਥੀ

-

a girafa +

ਜਿਰਾਫ਼

-

o gorila +

ਗੁਰੀਲਾ

-

o hipopótamo +

ਗੈਂਡਾ

-

o cavalo +

ਘੋੜਾ

-

o canguru +

ਕੰਗਾਰੂ

-

o leopardo +

ਚੀਤਾ

-

o leão +

ਸ਼ੇਰ

-

a lhama +

ਲਾਮਾ

-

o lince +

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

o monstro +

ਰਾਖਸ਼

-

o alce +

ਹਿਰਨ

-

o avestruz +

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

o panda +

ਪਾਂਡਾ

-

o porco +

ਸੂਰ

-

o urso polar +

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

o puma +

ਲੂਮੜੀ

-

o rinoceronte +

ਰਾਈਨੋ

-

o veado +

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

o tigre +

ਬਾਘ

-

a morsa +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

o cavalo selvagem +

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

a zebra +

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
o jacaré
ਘੜਿਆਲ

-
os chifres
ਸਿੰਗ

-
o babuíno
ਲੰਗੂਰ

-
o urso
ਭਾਲੂ

-
o búfalo
ਮੱਝ

-
o camelo
ਊਠ

-
a chita
ਚੀਤਾ

-
a vaca
ਗਾਂ

-
o crocodilo
ਮਰਗਮੱਛ

-
o dinossauro
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
o burro
ਗਧਾ

-
o dragão
ਅਜਗਰ

-
o elefante
ਹਾਥੀ

-
a girafa
ਜਿਰਾਫ਼

-
o gorila
ਗੁਰੀਲਾ

-
o hipopótamo
ਗੈਂਡਾ

-
o cavalo
ਘੋੜਾ

-
o canguru
ਕੰਗਾਰੂ

-
o leopardo
ਚੀਤਾ

-
o leão
ਸ਼ੇਰ

-
a lhama
ਲਾਮਾ

-
o lince
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
o monstro
ਰਾਖਸ਼

-
o alce
ਹਿਰਨ

-
o avestruz
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
o panda
ਪਾਂਡਾ

-
o porco
ਸੂਰ

-
o urso polar
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
o puma
ਲੂਮੜੀ

-
o rinoceronte
ਰਾਈਨੋ

-
o veado
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
o tigre
ਬਾਘ

-
a morsa
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
o cavalo selvagem
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
a zebra
ਜ਼ੈਬਰਾ