ਸਬਜੀਆਂ     
Legumes

-

a couve-de-bruxelas +

ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-

a alcachofra +

ਆਰਟੀਚੋਕ

-

o aspargo +

ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-

o abacate +

ਐਵੋਕੈਡੋ

-

os feijões +

ਬੀਨਜ਼

-

o pimentão +

ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-

o brócolis +

ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-

o repolho +

ਗੋਭੀ

-

o nabo +

ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-

a cenoura +

ਗਾਜਰ

-

a couve-flor +

ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-

o aipo +

ਜਵੈਣ

-

a chicória +

ਚਿਕਰੀ

-

a pimenta malagueta +

ਮਿਰਚ

-

o milho +

ਮਕਈ

-

o pepino +

ਖੀਰਾ

-

a berinjela +

ਬੈਂਗਣ

-

a erva-doce +

ਸੌਂਫ਼

-

o alho +

ਲਸਣ

-

o repolho verde +

ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-

a couve +

ਗੋਭੀ

-

o alho-poró +

ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-

o alface +

ਲੈਟਸ

-

o quiabo +

ਭਿੰਡੀ

-

a azeitona +

ਜੈਤੂਨ

-

a cebola +

ਪਿਆਜ਼

-

a salsa +

ਜਵੈਣ

-

a ervilha +

ਮਟਰ

-

a abóbora +

ਕੱਦੂ

-

as sementes de abóbora +

ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-

o rabanete +

ਮੂਲੀ

-

o repolho roxo +

ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-

a pimenta vermelha +

ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-

o espinafre +

ਪਾਲਕ

-

a batata-doce +

ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-

o tomate +

ਟਮਾਟਰ

-

os vegetais +

ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-

a abobrinha +

ਤੋਰੀ

-
a couve-de-bruxelas
ਬਰੱਸਲਜ਼ ਸਪ੍ਰਾਊਟ

-
a alcachofra
ਆਰਟੀਚੋਕ

-
o aspargo
ਐਸਪਾਰੇਗਸ

-
o abacate
ਐਵੋਕੈਡੋ

-
os feijões
ਬੀਨਜ਼

-
o pimentão
ਬੈੱਲ ਪੈਪਰ

-
o brócolis
ਬ੍ਰੋਕੋਲੀ

-
o repolho
ਗੋਭੀ

-
o nabo
ਗੋਭੀ-ਸ਼ਲਗਮ

-
a cenoura
ਗਾਜਰ

-
a couve-flor
ਫੁੱਲਗੋਭੀ

-
o aipo
ਜਵੈਣ

-
a chicória
ਚਿਕਰੀ

-
a pimenta malagueta
ਮਿਰਚ

-
o milho
ਮਕਈ

-
o pepino
ਖੀਰਾ

-
a berinjela
ਬੈਂਗਣ

-
a erva-doce
ਸੌਂਫ਼

-
o alho
ਲਸਣ

-
o repolho verde
ਹਰੀ ਗੋਭੀ

-
a couve
ਗੋਭੀ

-
o alho-poró
ਹਰਾ ਪਿਆਜ਼

-
o alface
ਲੈਟਸ

-
o quiabo
ਭਿੰਡੀ

-
a azeitona
ਜੈਤੂਨ

-
a cebola
ਪਿਆਜ਼

-
a salsa
ਜਵੈਣ

-
a ervilha
ਮਟਰ

-
a abóbora
ਕੱਦੂ

-
as sementes de abóbora
ਕਦੂ ਦੇ ਬੀਜ

-
o rabanete
ਮੂਲੀ

-
o repolho roxo
ਲਾਲ ਗੋਭੀ

-
a pimenta vermelha
ਲਾਲ ਮਿਰਚ

-
o espinafre
ਪਾਲਕ

-
a batata-doce
ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ

-
o tomate
ਟਮਾਟਰ

-
os vegetais
ਸਬਜ਼ੀਆਂ

-
a abobrinha
ਤੋਰੀ