ਸਿੱਖਿਆ     
Educação

-

a arqueologia +

ਪੁਰਾਤੱਤਵ

-

o átomo +

ਪਰਮਾਣੂ

-

o quadro +

ਬੋਰਡ

-

o cálculo +

ਗਣਨਾ

-

a calculadora +

ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

-

o certificado +

ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

-

o giz +

ਚਾਕ

-

a classe +

ਕਲਾਸ

-

o compasso +

ਕੰਪਾਸ

-

a bússola +

ਕੰਪਾਸ

-

o país +

ਦੇਸ਼

-

o curso +

ਕੋਰਸ

-

o diploma +

ਡਿਪਲੋਮਾ

-

a direção +

ਦਿਸ਼ਾ

-

a educação +

ਵਿਦਿਆ

-

o filtro +

ਜਾਲੀ

-

a fórmula +

ਫਾਰਮੂਲਾ

-

a geografia +

ਭੂਗੋਲ

-

a gramática +

ਵਿਆਕਰਣ

-

o conhecimento +

ਗਿਆਨ

-

o idioma / a língua +

ਭਾਸ਼ਾ

-

a lição +

ਸਬਕ

-

a biblioteca +

ਲਾਇਬਰੇਰੀ

-

a literatura +

ਸਾਹਿੱਤ

-

a matemática +

ਗਣਿਤ1

-

o microscópio +

ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ

-

o algarismo +

ਸੰਖਿਆ

-

o número +

ਸੰਖਿਆ

-

a pressão +

ਦਬਾਉ

-

o prisma +

ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ

-

o professor +

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

-

a pirâmide +

ਪਿਰਾਮਿਡ

-

a radioatividade +

ਰੇਡੀਉਐਕਟਿਵਿਟੀ

-

as balanças +

ਸਕੇਲ

-

o espaço +

ਅੰਤਰਿਕਸ਼

-

a estatística +

ਅੰਕੜੇ

-

os estudos +

ਅਧਿਐਨ

-

a sílaba +

ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼

-

a tabela +

ਟੇਬਲ

-

a tradução +

ਅਨੁਵਾਦ

-

o triângulo +

ਤ੍ਰਿਕੋਣ

-

o trema +

ਧ੍ਵਨੀ ਚਿਨ੍ਹ

-

a universidade +

ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ

-

o mapa-mundi +

ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ

-
a arqueologia
ਪੁਰਾਤੱਤਵ

-
o átomo
ਪਰਮਾਣੂ

-
o quadro
ਬੋਰਡ

-
o cálculo
ਗਣਨਾ

-
a calculadora
ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ

-
o certificado
ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

-
o giz
ਚਾਕ

-
a classe
ਕਲਾਸ

-
o compasso
ਕੰਪਾਸ

-
a bússola
ਕੰਪਾਸ

-
o país
ਦੇਸ਼

-
o curso
ਕੋਰਸ

-
o diploma
ਡਿਪਲੋਮਾ

-
a direção
ਦਿਸ਼ਾ

-
a educação
ਵਿਦਿਆ

-
o filtro
ਜਾਲੀ

-
a fórmula
ਫਾਰਮੂਲਾ

-
a geografia
ਭੂਗੋਲ

-
a gramática
ਵਿਆਕਰਣ

-
o conhecimento
ਗਿਆਨ

-
o idioma / a língua
ਭਾਸ਼ਾ

-
a lição
ਸਬਕ

-
a biblioteca
ਲਾਇਬਰੇਰੀ

-
a literatura
ਸਾਹਿੱਤ

-
a matemática
ਗਣਿਤ1

-
o microscópio
ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ

-
o algarismo
ਸੰਖਿਆ

-
o número
ਸੰਖਿਆ

-
a pressão
ਦਬਾਉ

-
o prisma
ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ

-
o professor
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

-
a pirâmide
ਪਿਰਾਮਿਡ

-
a radioatividade
ਰੇਡੀਉਐਕਟਿਵਿਟੀ

-
as balanças
ਸਕੇਲ

-
o espaço
ਅੰਤਰਿਕਸ਼

-
a estatística
ਅੰਕੜੇ

-
os estudos
ਅਧਿਐਨ

-
a sílaba
ਸ਼ਬਦਾਂਸ਼

-
a tabela
ਟੇਬਲ

-
a tradução
ਅਨੁਵਾਦ

-
o triângulo
ਤ੍ਰਿਕੋਣ

-
o trema
ਧ੍ਵਨੀ ਚਿਨ੍ਹ

-
a universidade
ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਾ

-
o mapa-mundi
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ