ਧਰਮ     
Religião

-

a páscoa +

ਈਸਟਰ

-

o ovo de páscoa +

ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-

o anjo +

ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-

o sino +

ਘੰਟੀ

-

a Bíblia +

ਬਾਈਬਲ

-

o bispo +

ਪਾਦਰੀ

-

a bênção +

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-

o budismo +

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-

o cristianismo +

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-

o presente de natal +

ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-

a árvore de natal +

ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-

a igreja +

ਗਿਰਜਾਘਰ

-

o caixão +

ਕਫ਼ਨ

-

a criação +

ਨਿਰਮਾਣ

-

o crucifixo +

ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-

o diabo +

ਸ਼ੈਤਾਨ

-

o deus +

ਭਗਵਾਨ

-

o hinduísmo +

ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-

o islamismo +

ਇਸਲਾਮ

-

o judaísmo +

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-

a meditação +

ਇਕਾਗਰਤਾ

-

a múmia +

ਮੰਮੀ

-

o muçulmano +

ਮੁਸਲਮਾਨ

-

o papa +

ਪੋਪ

-

a oração +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-

o sacerdote / o padre +

ਪਾਦਰੀ

-

a religião +

ਧਰਮ

-

o culto / a missa +

ਸੇਵਾ

-

sinagoga +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-

o templo +

ਮੰਦਰ

-

o túmulo +

ਮਕਬਰਾ

-
a páscoa
ਈਸਟਰ

-
o ovo de páscoa
ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-
o anjo
ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-
o sino
ਘੰਟੀ

-
a Bíblia
ਬਾਈਬਲ

-
o bispo
ਪਾਦਰੀ

-
a bênção
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-
o budismo
ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-
o cristianismo
ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-
o presente de natal
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-
a árvore de natal
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-
a igreja
ਗਿਰਜਾਘਰ

-
o caixão
ਕਫ਼ਨ

-
a criação
ਨਿਰਮਾਣ

-
o crucifixo
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-
o diabo
ਸ਼ੈਤਾਨ

-
o deus
ਭਗਵਾਨ

-
o hinduísmo
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-
o islamismo
ਇਸਲਾਮ

-
o judaísmo
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-
a meditação
ਇਕਾਗਰਤਾ

-
a múmia
ਮੰਮੀ

-
o muçulmano
ਮੁਸਲਮਾਨ

-
o papa
ਪੋਪ

-
a oração
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-
o sacerdote / o padre
ਪਾਦਰੀ

-
a religião
ਧਰਮ

-
o culto / a missa
ਸੇਵਾ

-
sinagoga
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-
o templo
ਮੰਦਰ

-
o túmulo
ਮਕਬਰਾ