ਪੌਦੇ     
Plantas

-

o bambu +

ਬਾਂਸ

-

a flor +

ਖਿੜਾਉ

-

o buquê de flores +

ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-

o ramo +

ਟਾਹਣੀ

-

o botão +

ਕਲੀ

-

o cacto +

ਥੋਹਰ

-

o trevo +

ਘਾਹ

-

a pinha +

ਕੋਨ

-

a centáurea +

ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-

o açafrão +

ਕ੍ਰੋਕਸ

-

o narciso +

ਡੈਫੋਡਿਲ

-

a margarida +

ਡੇਜ਼ੀ

-

o leão +

ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-

a flor +

ਫੁੱਲ

-

a folhagem +

ਪੱਤੇ

-

o grão +

ਅਨਾਜ

-

a grama +

ਘਾਹ

-

o crescimento +

ਵਿਕਾਸ

-

o jacinto +

ਫੁੱਲ

-

o gramado +

ਬਗੀਚਾ

-

o lírio +

ਲਿੱਲੀ

-

a linhaça +

ਅਲਸੀ

-

o cogumelo +

ਖੁੰਬ

-

a oliveira +

ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-

a palmeira +

ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

o amor-perfeito +

ਪੈਂਸੀ

-

o pessegueiro +

ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-

a planta +

ਪੌਦਾ

-

a papoula +

ਖਸਖਸ

-

a raiz +

ਜੜ੍ਹ

-

a rosa +

ਗੁਲਾਬ

-

a semente +

ਬੀਜ

-

o snowdrop +

ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-

o girassol +

ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-

o espinho +

ਕਾਂਟਾ

-

o tronco +

ਤਣਾ

-

a tulipa +

ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-

o nenúfar +

ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-

o trigo +

ਆਟਾ

-
o bambu
ਬਾਂਸ

-
a flor
ਖਿੜਾਉ

-
o buquê de flores
ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ

-
o ramo
ਟਾਹਣੀ

-
o botão
ਕਲੀ

-
o cacto
ਥੋਹਰ

-
o trevo
ਘਾਹ

-
a pinha
ਕੋਨ

-
a centáurea
ਜੰਗਲੀ ਫੁੱਲ

-
o açafrão
ਕ੍ਰੋਕਸ

-
o narciso
ਡੈਫੋਡਿਲ

-
a margarida
ਡੇਜ਼ੀ

-
o leão
ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ

-
a flor
ਫੁੱਲ

-
a folhagem
ਪੱਤੇ

-
o grão
ਅਨਾਜ

-
a grama
ਘਾਹ

-
o crescimento
ਵਿਕਾਸ

-
o jacinto
ਫੁੱਲ

-
o gramado
ਬਗੀਚਾ

-
o lírio
ਲਿੱਲੀ

-
a linhaça
ਅਲਸੀ

-
o cogumelo
ਖੁੰਬ

-
a oliveira
ਜੈਤੂਨ ਦਰੱਖਤ

-
a palmeira
ਤਾੜ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
o amor-perfeito
ਪੈਂਸੀ

-
o pessegueiro
ਆੜੂ ਦਾ ਦਰੱਖਤ

-
a planta
ਪੌਦਾ

-
a papoula
ਖਸਖਸ

-
a raiz
ਜੜ੍ਹ

-
a rosa
ਗੁਲਾਬ

-
a semente
ਬੀਜ

-
o snowdrop
ਸਨੋਡ੍ਰਾਪ

-
o girassol
ਸੂਰਜਮੁਖੀ

-
o espinho
ਕਾਂਟਾ

-
o tronco
ਤਣਾ

-
a tulipa
ਕਮਲ ਫੁੱਲ

-
o nenúfar
ਵਾਟਰ ਲਿੱਲੀ

-
o trigo
ਆਟਾ