ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Termos abstratos

-

a administração +

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

a publicidade +

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

a seta +

ਤੀਰ

-

a proibição +

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

a carreira +

ਪੇਸ਼ਾ

-

o centro +

ਕੇਂਦਰ

-

a escolha +

ਚੋਣ

-

a colaboração +

ਸਹਿਯੋਗ

-

a cor +

ਰੰਗ

-

o contato +

ਸੰਪਰਕ

-

o perigo +

ਖ਼ਤਰਾ

-

a declaração de amor +

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

o declínio +

ਪਤਣ

-

a definição +

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

a diferença +

ਫ਼ਰਕ

-

a dificuldade +

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

a direção +

ਦਿਸ਼ਾ

-

a descoberta +

ਖੋਜ

-

a desordem +

ਵਿਕਾਰ

-

a distância +

ਦੂਰੀ

-

a distância +

ਦੂਰੀ

-

a diversidade +

ਅਨੇਕਤਾ

-

o esforço +

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

a exploração +

ਘੋਖ

-

a queda +

ਡਿੱਗਣਾ

-

a força +

ਜ਼ੋਰ

-

a fragrância +

ਸੁਗੰਧ

-

a liberdade +

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

o fantasma +

ਭੂਤ

-

a metade +

ਅੱਧਾ

-

a altura +

ਕੱਦ

-

a ajuda +

ਸਹਾਇਤਾ

-

o esconderijo +

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

a pátria +

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

a higiene +

ਸਫਾਈ

-

a ideia +

ਵਿਚਾਰ

-

a ilusão +

ਭਰਮ

-

a imaginação +

ਕਲਪਨਾ

-

a inteligência +

ਬੁੱਧੀ

-

o convite +

ਨਿਉਤਾ

-

a justiça +

ਨਿਆਂ

-

a luz +

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

o olhar +

ਦਿਖਾਵਟ

-

a perda +

ਨੁਕਸਾਨ

-

a ampliação +

ਵਾਧਾ

-

o erro +

ਗਲਤੀ

-

o assassinato +

ਹੱਤਿਆ

-

a nação +

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

a novidade +

ਨਵੀਨਤਾ

-

a opção +

ਚੋਣ

-

a paciência +

ਧੀਰਜ

-

o planejamento +

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

o problema +

ਸਮੱਸਿਆ

-

a proteção +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

a reflexão +

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

a república +

ਗਣਤੰਤਰ

-

o risco +

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

a segurança +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

o segredo +

ਰਹੱਸ

-

o sexo +

ਸੈਕਸ

-

a sombra +

ਛਾਂ

-

o tamanho +

ਆਕਾਰ

-

a solidariedade +

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

o sucesso +

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

o apoio +

ਸਮਰਥਨ

-

a tradição +

ਪਰੰਪਰਾ

-

o peso +

ਭਾਰ

-
a administração
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
a publicidade
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
a seta
ਤੀਰ

-
a proibição
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
a carreira
ਪੇਸ਼ਾ

-
o centro
ਕੇਂਦਰ

-
a escolha
ਚੋਣ

-
a colaboração
ਸਹਿਯੋਗ

-
a cor
ਰੰਗ

-
o contato
ਸੰਪਰਕ

-
o perigo
ਖ਼ਤਰਾ

-
a declaração de amor
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
o declínio
ਪਤਣ

-
a definição
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
a diferença
ਫ਼ਰਕ

-
a dificuldade
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
a direção
ਦਿਸ਼ਾ

-
a descoberta
ਖੋਜ

-
a desordem
ਵਿਕਾਰ

-
a distância
ਦੂਰੀ

-
a distância
ਦੂਰੀ

-
a diversidade
ਅਨੇਕਤਾ

-
o esforço
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
a exploração
ਘੋਖ

-
a queda
ਡਿੱਗਣਾ

-
a força
ਜ਼ੋਰ

-
a fragrância
ਸੁਗੰਧ

-
a liberdade
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
o fantasma
ਭੂਤ

-
a metade
ਅੱਧਾ

-
a altura
ਕੱਦ

-
a ajuda
ਸਹਾਇਤਾ

-
o esconderijo
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
a pátria
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
a higiene
ਸਫਾਈ

-
a ideia
ਵਿਚਾਰ

-
a ilusão
ਭਰਮ

-
a imaginação
ਕਲਪਨਾ

-
a inteligência
ਬੁੱਧੀ

-
o convite
ਨਿਉਤਾ

-
a justiça
ਨਿਆਂ

-
a luz
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
o olhar
ਦਿਖਾਵਟ

-
a perda
ਨੁਕਸਾਨ

-
a ampliação
ਵਾਧਾ

-
o erro
ਗਲਤੀ

-
o assassinato
ਹੱਤਿਆ

-
a nação
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
a novidade
ਨਵੀਨਤਾ

-
a opção
ਚੋਣ

-
a paciência
ਧੀਰਜ

-
o planejamento
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
o problema
ਸਮੱਸਿਆ

-
a proteção
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
a reflexão
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
a república
ਗਣਤੰਤਰ

-
o risco
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
a segurança
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
o segredo
ਰਹੱਸ

-
o sexo
ਸੈਕਸ

-
a sombra
ਛਾਂ

-
o tamanho
ਆਕਾਰ

-
a solidariedade
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
o sucesso
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
o apoio
ਸਮਰਥਨ

-
a tradição
ਪਰੰਪਰਾ

-
o peso
ਭਾਰ