ਸੰਗੀਤ     
Música

-

o acordeão +

ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-

a balalaika +

ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-

a banda +

ਬੈਂਡ

-

o banjo +

ਬੈਂਜੋ

-

o clarinete +

ਸ਼ਹਨਾਈ

-

o concerto +

ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-

o tambor +

ਡ੍ਰਮ

-

a bateria +

ਡ੍ਰਮਜ਼

-

a flauta +

ਬੰਸਰੀ

-

o piano de cauda +

ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-

a guitarra +

ਗਿਟਾਰ

-

o salão +

ਹਾਲ

-

o teclado +

ਕੀਅਬੋਰਡ

-

a gaita / a harmônica +

ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-

a música +

ਸੰਗੀਤ

-

a estante para partitura +

ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-

a nota +

ਨੋਟ

-

o órgão +

ਆਰਗਨ

-

o piano +

ਪਿਆਨੋ

-

o saxofone +

ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-

o cantor +

ਗਾਇਕ

-

a corda +

ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-

a trombeta +

ਟਰੰਪੈਟ

-

o trombeteiro +

ਟਰੰਪੈਟਰ

-

o violino +

ਵਾਇਲਿਨ

-

o estojo de violino +

ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-

o xilofone +

ਜਾਈਲੋਫੋਨ

-
o acordeão
ਅਕੌਰਡੀਅਨ

-
a balalaika
ਬਾਲਾਲਾਇਕਾ

-
a banda
ਬੈਂਡ

-
o banjo
ਬੈਂਜੋ

-
o clarinete
ਸ਼ਹਨਾਈ

-
o concerto
ਸੰਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

-
o tambor
ਡ੍ਰਮ

-
a bateria
ਡ੍ਰਮਜ਼

-
a flauta
ਬੰਸਰੀ

-
o piano de cauda
ਗ੍ਰੈਂਡ ਪਿਆਨੋ

-
a guitarra
ਗਿਟਾਰ

-
o salão
ਹਾਲ

-
o teclado
ਕੀਅਬੋਰਡ

-
a gaita / a harmônica
ਮਾਊਥ ਆਰਗਨ

-
a música
ਸੰਗੀਤ

-
a estante para partitura
ਮਿਊਜਿਕ ਸਟੈਂਡ

-
a nota
ਨੋਟ

-
o órgão
ਆਰਗਨ

-
o piano
ਪਿਆਨੋ

-
o saxofone
ਸੌਕਸੋਫੋਨ

-
o cantor
ਗਾਇਕ

-
a corda
ਸਟ੍ਰਿੰਗ

-
a trombeta
ਟਰੰਪੈਟ

-
o trombeteiro
ਟਰੰਪੈਟਰ

-
o violino
ਵਾਇਲਿਨ

-
o estojo de violino
ਵਾਇਲਾਨ ਕੇਸ

-
o xilofone
ਜਾਈਲੋਫੋਨ