ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ     
Apartament

-

aer condiţionat +

ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ

-

apartament +

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

-

balcon +

ਬਾਲਕਨੀ

-

subsol +

ਤਹਿਖਾਨਾ

-

cadă +

ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟੱਬ

-

baie +

ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ

-

sonerie +

ਘੰਟੀ

-

jaluzea +

ਬਲਾਈਂਡਜ਼

-

coş de fum +

ਚਿਮਨੀ

-

agent de curăţare +

ਕਲੀਨਿੰਗ ਏਜੰਟ

-

răcitor +

ਕੂਲਰ

-

contor +

ਕਾਊਂਟਰ

-

crăpătură +

ਦਰਾਰ

-

pernă +

ਤਕੀਆ

-

ușă +

ਦਰਵਾਜ਼ਾ

-

ciocănel pentru bătut la ușă +

ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘੰਟੀ

-

coș de gunoi +

ਕੂੜਾਦਾਨ

-

lift +

ਲਿਫਟ

-

intrare +

ਪ੍ਰਵੇਸ਼

-

gard +

ਵਾੜ

-

alarmă de incendiu +

ਅੱਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਕ

-

şemineu +

ਭੱਠੀ

-

ghiveci de flori +

ਫੂਲਦਾਨ

-

garaj +

ਗੈਰਾਜ

-

grădină +

ਬਗੀਚਾ

-

încălzire +

ਹੀਟਿੰਗ

-

casă +

ਮਕਾਨ

-

numărul casei +

ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ

-

masa de călcat +

ਆਇਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ

-

bucătărie +

ਰਸੋਈ

-

proprietar +

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

-

comutatorul de lumină +

ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ

-

camera de zi +

ਬੈਠਕ

-

căsuţa poştală +

ਮੇਲਬਾਕਸ

-

marmura +

ਸੰਗਮਰਮਰ

-

priză +

ਆਊਟਲੈੱਟ

-

piscină +

ਪੂਲ

-

pridvor +

ਪੋਰਸ਼

-

radiator +

ਰੇਡੀਏਟਰ

-

relocare +

ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ

-

închiriere +

ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਦੇਣਾ

-

toaletă +

ਰੈਸਟਰੂਮ

-

țiglă de acoperiș +

ਛੱਤ ਟਾਈਲਾਂ

-

duş +

ਫੁਹਾਰਾ

-

scări +

ਪੋੜ੍ਹੀਆਂ

-

sobă +

ਸਟੋਵ

-

studiu +

ਅਧਿਐਨ

-

robinet +

ਨਲਕਾ

-

țiglă +

ਟਾਈਲ

-

toaletă +

ਟਾਇਲੈਟ

-

aspirator +

ਵੈਕਯੁਮ ਕਲੀਨਰ

-

perete +

ਕੰਧ

-

jocuri +

ਵਾਲਪੇਪਰ

-

fereastră +

ਖਿੜਕੀ

-
aer condiţionat
ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ

-
apartament
ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ

-
balcon
ਬਾਲਕਨੀ

-
subsol
ਤਹਿਖਾਨਾ

-
cadă
ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਟੱਬ

-
baie
ਇਸ਼ਨਾਨ ਘਰ

-
sonerie
ਘੰਟੀ

-
jaluzea
ਬਲਾਈਂਡਜ਼

-
coş de fum
ਚਿਮਨੀ

-
agent de curăţare
ਕਲੀਨਿੰਗ ਏਜੰਟ

-
răcitor
ਕੂਲਰ

-
contor
ਕਾਊਂਟਰ

-
crăpătură
ਦਰਾਰ

-
pernă
ਤਕੀਆ

-
ușă
ਦਰਵਾਜ਼ਾ

-
ciocănel pentru bătut la ușă
ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘੰਟੀ

-
coș de gunoi
ਕੂੜਾਦਾਨ

-
lift
ਲਿਫਟ

-
intrare
ਪ੍ਰਵੇਸ਼

-
gard
ਵਾੜ

-
alarmă de incendiu
ਅੱਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸੂਚਕ

-
şemineu
ਭੱਠੀ

-
ghiveci de flori
ਫੂਲਦਾਨ

-
garaj
ਗੈਰਾਜ

-
grădină
ਬਗੀਚਾ

-
încălzire
ਹੀਟਿੰਗ

-
casă
ਮਕਾਨ

-
numărul casei
ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ

-
masa de călcat
ਆਇਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ

-
bucătărie
ਰਸੋਈ

-
proprietar
ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ

-
comutatorul de lumină
ਲਾਈਟ ਸਵਿੱਚ

-
camera de zi
ਬੈਠਕ

-
căsuţa poştală
ਮੇਲਬਾਕਸ

-
marmura
ਸੰਗਮਰਮਰ

-
priză
ਆਊਟਲੈੱਟ

-
piscină
ਪੂਲ

-
pridvor
ਪੋਰਸ਼

-
radiator
ਰੇਡੀਏਟਰ

-
relocare
ਸਥਾਨਾਂਤਰਣ

-
închiriere
ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਦੇਣਾ

-
toaletă
ਰੈਸਟਰੂਮ

-
țiglă de acoperiș
ਛੱਤ ਟਾਈਲਾਂ

-
duş
ਫੁਹਾਰਾ

-
scări
ਪੋੜ੍ਹੀਆਂ

-
sobă
ਸਟੋਵ

-
studiu
ਅਧਿਐਨ

-
robinet
ਨਲਕਾ

-
țiglă
ਟਾਈਲ

-
toaletă
ਟਾਇਲੈਟ

-
aspirator
ਵੈਕਯੁਮ ਕਲੀਨਰ

-
perete
ਕੰਧ

-
jocuri
ਵਾਲਪੇਪਰ

-
fereastră
ਖਿੜਕੀ