ਕੁਦਰਤ     
Natură

-

arc +

ਗੋਲਾਈ

-

hambar +

ਖੇਤ

-

golf +

ਖਾੜੀ

-

plajă +

ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-

balonaș +

ਬੁਲਬੁਲਾ

-

peşteră +

ਗੁਫਾ

-

fermă +

ਖੇਤ

-

incendiu +

ਅੱਗ

-

amprenta +

ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-

lume +

ਗਲੋਬ

-

recolta +

ਫਸਲ

-

baloturi de fân +

ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-

lac +

ਝੀਲ

-

frunză +

ਪੱਤਾ

-

munte +

ਪਹਾੜ

-

ocean +

ਸਾਗਰ

-

panoramă +

ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-

piatră +

ਚੱਟਾਨ

-

primăvară +

ਝਰਨਾ

-

mlaştină +

ਦਲਦਲ

-

copac +

ਦਰੱਖਤ

-

trunchi de copac +

ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-

vale +

ਘਾਟੀ

-

priveliște +

ਦ੍ਰਿਸ਼

-

jet de apă +

ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-

cascada +

ਝਰਨਾ

-

val +

ਲਹਿਰ

-
arc
ਗੋਲਾਈ

-
hambar
ਖੇਤ

-
golf
ਖਾੜੀ

-
plajă
ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਟ

-
balonaș
ਬੁਲਬੁਲਾ

-
peşteră
ਗੁਫਾ

-
fermă
ਖੇਤ

-
incendiu
ਅੱਗ

-
amprenta
ਪੈਰਚਿਨ੍ਹ

-
lume
ਗਲੋਬ

-
recolta
ਫਸਲ

-
baloturi de fân
ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ

-
lac
ਝੀਲ

-
frunză
ਪੱਤਾ

-
munte
ਪਹਾੜ

-
ocean
ਸਾਗਰ

-
panoramă
ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼

-
piatră
ਚੱਟਾਨ

-
primăvară
ਝਰਨਾ

-
mlaştină
ਦਲਦਲ

-
copac
ਦਰੱਖਤ

-
trunchi de copac
ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਤਣਾ

-
vale
ਘਾਟੀ

-
priveliște
ਦ੍ਰਿਸ਼

-
jet de apă
ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰਾ

-
cascada
ਝਰਨਾ

-
val
ਲਹਿਰ