ਧਰਮ     
Religie

-

paște +

ਈਸਟਰ

-

ou de Paște +

ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-

înger +

ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-

clopoțel +

ਘੰਟੀ

-

Biblia +

ਬਾਈਬਲ

-

episcopul +

ਪਾਦਰੀ

-

binecuvântare +

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-

budism +

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-

creștinism +

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-

cadou de Crăciun +

ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-

brad de Crăciun +

ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-

biserica +

ਗਿਰਜਾਘਰ

-

sicriu +

ਕਫ਼ਨ

-

crearea +

ਨਿਰਮਾਣ

-

crucifixul +

ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-

diavolul +

ਸ਼ੈਤਾਨ

-

dumnezeu +

ਭਗਵਾਨ

-

hinduism +

ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-

islam +

ਇਸਲਾਮ

-

iudaismul +

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-

meditaţia +

ਇਕਾਗਰਤਾ

-

mumie +

ਮੰਮੀ

-

musulman +

ਮੁਸਲਮਾਨ

-

papa +

ਪੋਪ

-

rugăciunea +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-

preotul +

ਪਾਦਰੀ

-

religie +

ਧਰਮ

-

slujba +

ਸੇਵਾ

-

sinagogă +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-

templu +

ਮੰਦਰ

-

mormânt +

ਮਕਬਰਾ

-
paște
ਈਸਟਰ

-
ou de Paște
ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-
înger
ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-
clopoțel
ਘੰਟੀ

-
Biblia
ਬਾਈਬਲ

-
episcopul
ਪਾਦਰੀ

-
binecuvântare
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-
budism
ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-
creștinism
ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-
cadou de Crăciun
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-
brad de Crăciun
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-
biserica
ਗਿਰਜਾਘਰ

-
sicriu
ਕਫ਼ਨ

-
crearea
ਨਿਰਮਾਣ

-
crucifixul
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-
diavolul
ਸ਼ੈਤਾਨ

-
dumnezeu
ਭਗਵਾਨ

-
hinduism
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-
islam
ਇਸਲਾਮ

-
iudaismul
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-
meditaţia
ਇਕਾਗਰਤਾ

-
mumie
ਮੰਮੀ

-
musulman
ਮੁਸਲਮਾਨ

-
papa
ਪੋਪ

-
rugăciunea
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-
preotul
ਪਾਦਰੀ

-
religie
ਧਰਮ

-
slujba
ਸੇਵਾ

-
sinagogă
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-
templu
ਮੰਦਰ

-
mormânt
ਮਕਬਰਾ