ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Termeni abstracţi

-

administrare

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

publicitate

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

săgeata

ਤੀਰ

-

interdicție

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

cariera

ਪੇਸ਼ਾ

-

centru

ਕੇਂਦਰ

-

alegere

ਚੋਣ

-

colaborare

ਸਹਿਯੋਗ

-

culoarea

ਰੰਗ

-

contact

ਸੰਪਰਕ

-

pericol

ਖ਼ਤਰਾ

-

declaraţie de dragoste

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

declin

ਪਤਣ

-

definiție

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

diferenţă

ਫ਼ਰਕ

-

dificultatea

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

direcţie

ਦਿਸ਼ਾ

-

tulburare

ਵਿਕਾਰ

-

distanță

ਦੂਰੀ

-

distanță

ਦੂਰੀ

-

diversitatea

ਅਨੇਕਤਾ

-

efort

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

explorare

ਘੋਖ

-

toamna

ਡਿੱਗਣਾ

-

forţa

ਜ਼ੋਰ

-

parfumul

ਸੁਗੰਧ

-

libertate

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

fantoma

ਭੂਤ

-

jumătate

ਅੱਧਾ

-

ajutor

ਸਹਾਇਤਾ

-

ascunzătoare

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

patrie

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

igiena

ਸਫਾਈ

-

ideea

ਵਿਚਾਰ

-

iluzia

ਭਰਮ

-

imaginaţia

ਕਲਪਨਾ

-

inteligența

ਬੁੱਧੀ

-

invitaţia

ਨਿਉਤਾ

-

justiţia

ਨਿਆਂ

-

lumina

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

aspect

ਦਿਖਾਵਟ

-

pierdere

ਨੁਕਸਾਨ

-

mărire

ਵਾਧਾ

-

greșeală

ਗਲਤੀ

-

crima

ਹੱਤਿਆ

-

națiune

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

noutate

ਨਵੀਨਤਾ

-

opţiune

ਚੋਣ

-

răbdare

ਧੀਰਜ

-

planificare

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

problemă

ਸਮੱਸਿਆ

-

protecţie

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

reflecţie

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

republică

ਗਣਤੰਤਰ

-

risc

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

siguranţă

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

secret

ਰਹੱਸ

-

sex

ਸੈਕਸ

-

umbra

ਛਾਂ

-

dimensiunea

ਆਕਾਰ

-

solidaritatea

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

succes

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

sprijinul

ਸਮਰਥਨ

-

tradiţia

ਪਰੰਪਰਾ

-

greutatea

ਭਾਰ

-
administrare
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
publicitate
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
săgeata
ਤੀਰ

-
interdicție
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
cariera
ਪੇਸ਼ਾ

-
centru
ਕੇਂਦਰ

-
alegere
ਚੋਣ

-
colaborare
ਸਹਿਯੋਗ

-
culoarea
ਰੰਗ

-
contact
ਸੰਪਰਕ

-
pericol
ਖ਼ਤਰਾ

-
declaraţie de dragoste
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
declin
ਪਤਣ

-
definiție
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
diferenţă
ਫ਼ਰਕ

-
dificultatea
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
direcţie
ਦਿਸ਼ਾ

-
descoperirea
ਖੋਜ

-
tulburare
ਵਿਕਾਰ

-
distanță
ਦੂਰੀ

-
distanță
ਦੂਰੀ

-
diversitatea
ਅਨੇਕਤਾ

-
efort
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
explorare
ਘੋਖ

-
toamna
ਡਿੱਗਣਾ

-
forţa
ਜ਼ੋਰ

-
parfumul
ਸੁਗੰਧ

-
libertate
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
fantoma
ਭੂਤ

-
jumătate
ਅੱਧਾ

-
înălţimea
ਕੱਦ

-
ajutor
ਸਹਾਇਤਾ

-
ascunzătoare
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
patrie
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
igiena
ਸਫਾਈ

-
ideea
ਵਿਚਾਰ

-
iluzia
ਭਰਮ

-
imaginaţia
ਕਲਪਨਾ

-
inteligența
ਬੁੱਧੀ

-
invitaţia
ਨਿਉਤਾ

-
justiţia
ਨਿਆਂ

-
lumina
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
aspect
ਦਿਖਾਵਟ

-
pierdere
ਨੁਕਸਾਨ

-
mărire
ਵਾਧਾ

-
greșeală
ਗਲਤੀ

-
crima
ਹੱਤਿਆ

-
națiune
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
noutate
ਨਵੀਨਤਾ

-
opţiune
ਚੋਣ

-
răbdare
ਧੀਰਜ

-
planificare
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
problemă
ਸਮੱਸਿਆ

-
protecţie
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
reflecţie
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
republică
ਗਣਤੰਤਰ

-
risc
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
siguranţă
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
secret
ਰਹੱਸ

-
sex
ਸੈਕਸ

-
umbra
ਛਾਂ

-
dimensiunea
ਆਕਾਰ

-
solidaritatea
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
succes
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
sprijinul
ਸਮਰਥਨ

-
tradiţia
ਪਰੰਪਰਾ

-
greutatea
ਭਾਰ