ਸਮੱਗਰੀ     
Materiale

-

alamă +

ਪਿੱਤਲ

-

ciment +

ਸੀਮੈਂਟ

-

ceramică +

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

cârpă +

ਕੱਪੜਾ

-

cârpă +

ਕੱਪੜਾ

-

bumbac +

ਕਾਟਨ

-

cristal +

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

murdărie +

ਧੂੜ

-

lipici +

ਗੂੰਦ

-

piele +

ਚਮੜਾ

-

metal +

ਧਾਤ

-

ulei +

ਤੇਲ

-

pulbere +

ਪਾਊਡਰ

-

sare +

ਨਮਕ

-

nisip +

ਰੇਤ

-

resturi +

ਕਬਾੜ

-

argint +

ਚਾਂਦੀ

-

piatră +

ਪੱਥਰ

-

paie +

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

lemn +

ਲੱਕੜ

-

lână +

ਉੱਨ

-
alamă
ਪਿੱਤਲ

-
ciment
ਸੀਮੈਂਟ

-
ceramică
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
cârpă
ਕੱਪੜਾ

-
cârpă
ਕੱਪੜਾ

-
bumbac
ਕਾਟਨ

-
cristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
murdărie
ਧੂੜ

-
lipici
ਗੂੰਦ

-
piele
ਚਮੜਾ

-
metal
ਧਾਤ

-
ulei
ਤੇਲ

-
pulbere
ਪਾਊਡਰ

-
sare
ਨਮਕ

-
nisip
ਰੇਤ

-
resturi
ਕਬਾੜ

-
argint
ਚਾਂਦੀ

-
piatră
ਪੱਥਰ

-
paie
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
lemn
ਲੱਕੜ

-
lână
ਉੱਨ