ਕਲਾ     
Arte

-

aplauze +

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

artă +

ਕਲਾ

-

arc +

ਧਨੁਸ਼

-

pensula +

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

carte de colorat +

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

dansator +

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

desen +

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

galeria +

ਗੈਲਰੀ

-

geam +

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

graffiti +

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

artizanat +

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

mozaic +

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

mural +

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

muzeu +

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

performanţă +

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

imaginea +

ਚਿੱਤਰ

-

poezie +

ਕਵਿਤਾ

-

sculptură +

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

cântec +

ਗੀਤ

-

statuie +

ਮੂਰਤੀ

-

acuarelă +

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
aplauze
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
artă
ਕਲਾ

-
arc
ਧਨੁਸ਼

-
pensula
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
carte de colorat
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
dansator
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
desen
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
galeria
ਗੈਲਰੀ

-
geam
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
graffiti
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
artizanat
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
mozaic
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
mural
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
muzeu
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
performanţă
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
imaginea
ਚਿੱਤਰ

-
poezie
ਕਵਿਤਾ

-
sculptură
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
cântec
ਗੀਤ

-
statuie
ਮੂਰਤੀ

-
acuarelă
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ