ਧਰਮ     
Náboženstvo

-

Veľká noc +

ਈਸਟਰ

-

veľkonočné vajíčko +

ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-

anjel +

ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-

zvon +

ਘੰਟੀ

-

biblia +

ਬਾਈਬਲ

-

biskup +

ਪਾਦਰੀ

-

požehnanie +

ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-

budhizmus +

ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-

kresťanstvo +

ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-

vianočný darček +

ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-

vianočný stromček +

ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-

kostol +

ਗਿਰਜਾਘਰ

-

rakva +

ਕਫ਼ਨ

-

stvorenie +

ਨਿਰਮਾਣ

-

krucifix +

ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-

diabol +

ਸ਼ੈਤਾਨ

-

Boh +

ਭਗਵਾਨ

-

hinduizmus +

ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-

islam +

ਇਸਲਾਮ

-

judaizmus +

ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-

meditácia +

ਇਕਾਗਰਤਾ

-

múmia +

ਮੰਮੀ

-

moslim +

ਮੁਸਲਮਾਨ

-

pápež +

ਪੋਪ

-

modlitba +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-

kňaz +

ਪਾਦਰੀ

-

náboženstvo +

ਧਰਮ

-

bohoslužba +

ਸੇਵਾ

-

synagóga +

ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-

chrám +

ਮੰਦਰ

-

hrobka +

ਮਕਬਰਾ

-
Veľká noc
ਈਸਟਰ

-
veľkonočné vajíčko
ਈਸਟਰ ਐੱਗ

-
anjel
ਫਰਿਸ਼ਤਾ

-
zvon
ਘੰਟੀ

-
biblia
ਬਾਈਬਲ

-
biskup
ਪਾਦਰੀ

-
požehnanie
ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ

-
budhizmus
ਬੁੱਧ ਧਰਮ

-
kresťanstvo
ਈਸਾਈ ਧਰਮ

-
vianočný darček
ਕਿਰ੍ਸਮਿਸ ਉਪਹਾਰ

-
vianočný stromček
ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਟ੍ਰੀ

-
kostol
ਗਿਰਜਾਘਰ

-
rakva
ਕਫ਼ਨ

-
stvorenie
ਨਿਰਮਾਣ

-
krucifix
ਕਰੂਸੀਫਿਕਸ

-
diabol
ਸ਼ੈਤਾਨ

-
Boh
ਭਗਵਾਨ

-
hinduizmus
ਹਿੰਦੀ ਧਰਮ

-
islam
ਇਸਲਾਮ

-
judaizmus
ਯਹੂਦੀ ਧਰਮ

-
meditácia
ਇਕਾਗਰਤਾ

-
múmia
ਮੰਮੀ

-
moslim
ਮੁਸਲਮਾਨ

-
pápež
ਪੋਪ

-
modlitba
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ

-
kňaz
ਪਾਦਰੀ

-
náboženstvo
ਧਰਮ

-
bohoslužba
ਸੇਵਾ

-
synagóga
ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਥਾਨ

-
chrám
ਮੰਦਰ

-
hrobka
ਮਕਬਰਾ