ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Abstraktné pojmy

-

administratíva +

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

reklama +

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

šípka +

ਤੀਰ

-

zákaz +

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

kariéra +

ਪੇਸ਼ਾ

-

centrum +

ਕੇਂਦਰ

-

voľba +

ਚੋਣ

-

spolupráca +

ਸਹਿਯੋਗ

-

farba +

ਰੰਗ

-

kontakt +

ਸੰਪਰਕ

-

nebezpečenstvo +

ਖ਼ਤਰਾ

-

vyznanie lásky +

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

chátranie +

ਪਤਣ

-

definícia +

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

rozdiel +

ਫ਼ਰਕ

-

prekážka +

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

smer +

ਦਿਸ਼ਾ

-

objav +

ਖੋਜ

-

neporiadok +

ਵਿਕਾਰ

-

diaľka +

ਦੂਰੀ

-

vzdialenosť +

ਦੂਰੀ

-

rozmanitosť +

ਅਨੇਕਤਾ

-

snaha +

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

prieskum +

ਘੋਖ

-

pád +

ਡਿੱਗਣਾ

-

sila +

ਜ਼ੋਰ

-

vôňa +

ਸੁਗੰਧ

-

sloboda +

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

strašidlo +

ਭੂਤ

-

polovica +

ਅੱਧਾ

-

výška +

ਕੱਦ

-

pomoc +

ਸਹਾਇਤਾ

-

úkryt +

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

vlasť +

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

čistota +

ਸਫਾਈ

-

myšlienka +

ਵਿਚਾਰ

-

ilúzia +

ਭਰਮ

-

predstavivosť +

ਕਲਪਨਾ

-

inteligencia +

ਬੁੱਧੀ

-

pozvánka +

ਨਿਉਤਾ

-

spravodlivosť +

ਨਿਆਂ

-

svetlo +

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

pohľad +

ਦਿਖਾਵਟ

-

strata +

ਨੁਕਸਾਨ

-

zväčšenie +

ਵਾਧਾ

-

chyba +

ਗਲਤੀ

-

vražda +

ਹੱਤਿਆ

-

národ +

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

novinka +

ਨਵੀਨਤਾ

-

možnosť +

ਚੋਣ

-

trpezlivosť +

ਧੀਰਜ

-

plánovanie +

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

problém +

ਸਮੱਸਿਆ

-

ochrana +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

odraz +

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

republika +

ਗਣਤੰਤਰ

-

riziko +

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

bezpečnosť +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

tajomstvo +

ਰਹੱਸ

-

pohlavie +

ਸੈਕਸ

-

tieň +

ਛਾਂ

-

veľkosť +

ਆਕਾਰ

-

solidarita +

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

úspech +

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

podpora +

ਸਮਰਥਨ

-

tradícia +

ਪਰੰਪਰਾ

-

hmotnosť +

ਭਾਰ

-
administratíva
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
reklama
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
šípka
ਤੀਰ

-
zákaz
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
kariéra
ਪੇਸ਼ਾ

-
centrum
ਕੇਂਦਰ

-
voľba
ਚੋਣ

-
spolupráca
ਸਹਿਯੋਗ

-
farba
ਰੰਗ

-
kontakt
ਸੰਪਰਕ

-
nebezpečenstvo
ਖ਼ਤਰਾ

-
vyznanie lásky
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
chátranie
ਪਤਣ

-
definícia
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
rozdiel
ਫ਼ਰਕ

-
prekážka
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
smer
ਦਿਸ਼ਾ

-
objav
ਖੋਜ

-
neporiadok
ਵਿਕਾਰ

-
diaľka
ਦੂਰੀ

-
vzdialenosť
ਦੂਰੀ

-
rozmanitosť
ਅਨੇਕਤਾ

-
snaha
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
prieskum
ਘੋਖ

-
pád
ਡਿੱਗਣਾ

-
sila
ਜ਼ੋਰ

-
vôňa
ਸੁਗੰਧ

-
sloboda
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
strašidlo
ਭੂਤ

-
polovica
ਅੱਧਾ

-
výška
ਕੱਦ

-
pomoc
ਸਹਾਇਤਾ

-
úkryt
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
vlasť
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
čistota
ਸਫਾਈ

-
myšlienka
ਵਿਚਾਰ

-
ilúzia
ਭਰਮ

-
predstavivosť
ਕਲਪਨਾ

-
inteligencia
ਬੁੱਧੀ

-
pozvánka
ਨਿਉਤਾ

-
spravodlivosť
ਨਿਆਂ

-
svetlo
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
pohľad
ਦਿਖਾਵਟ

-
strata
ਨੁਕਸਾਨ

-
zväčšenie
ਵਾਧਾ

-
chyba
ਗਲਤੀ

-
vražda
ਹੱਤਿਆ

-
národ
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
novinka
ਨਵੀਨਤਾ

-
možnosť
ਚੋਣ

-
trpezlivosť
ਧੀਰਜ

-
plánovanie
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
problém
ਸਮੱਸਿਆ

-
ochrana
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
odraz
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
republika
ਗਣਤੰਤਰ

-
riziko
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
bezpečnosť
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
tajomstvo
ਰਹੱਸ

-
pohlavie
ਸੈਕਸ

-
tieň
ਛਾਂ

-
veľkosť
ਆਕਾਰ

-
solidarita
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
úspech
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
podpora
ਸਮਰਥਨ

-
tradícia
ਪਰੰਪਰਾ

-
hmotnosť
ਭਾਰ