ਸਮੱਗਰੀ     
Materiály

-

mosadz

ਪਿੱਤਲ

-

cement

ਸੀਮੈਂਟ

-

keramika

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

handra

ਕੱਪੜਾ

-

látka

ਕੱਪੜਾ

-

bavlna

ਕਾਟਨ

-

kryštál

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

nečistota

ਧੂੜ

-

glej

ਗੂੰਦ

-

koža

ਚਮੜਾ

-

kov

ਧਾਤ

-

olej

ਤੇਲ

-

prášok

ਪਾਊਡਰ

-

soľ

ਨਮਕ

-

piesok

ਰੇਤ

-

šrot

ਕਬਾੜ

-

striebro

ਚਾਂਦੀ

-

kameň

ਪੱਥਰ

-

slama

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

drevo

ਲੱਕੜ

-

vlna

ਉੱਨ

-
mosadz
ਪਿੱਤਲ

-
cement
ਸੀਮੈਂਟ

-
keramika
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
handra
ਕੱਪੜਾ

-
látka
ਕੱਪੜਾ

-
bavlna
ਕਾਟਨ

-
kryštál
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
nečistota
ਧੂੜ

-
glej
ਗੂੰਦ

-
koža
ਚਮੜਾ

-
kov
ਧਾਤ

-
olej
ਤੇਲ

-
prášok
ਪਾਊਡਰ

-
soľ
ਨਮਕ

-
piesok
ਰੇਤ

-
šrot
ਕਬਾੜ

-
striebro
ਚਾਂਦੀ

-
kameň
ਪੱਥਰ

-
slama
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
drevo
ਲੱਕੜ

-
vlna
ਉੱਨ