ਸਮੱਗਰੀ     
Materialet

-

Tunxh

ਪਿੱਤਲ

-

Çimentë

ਸੀਮੈਂਟ

-

Qeramikë

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

Cohë

ਕੱਪੜਾ

-

Leckë

ਕੱਪੜਾ

-

Pambuku

ਕਾਟਨ

-

Kristal

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

Baltë

ਧੂੜ

-

Ngjitës

ਗੂੰਦ

-

Lëkurë

ਚਮੜਾ

-

Metali

ਧਾਤ

-

Nafta

ਤੇਲ

-

Pluhuri

ਪਾਊਡਰ

-

Kripa

ਨਮਕ

-

Rëra

ਰੇਤ

-

Skrapi

ਕਬਾੜ

-

Argjendi

ਚਾਂਦੀ

-

Guri

ਪੱਥਰ

-

Kashta

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

Druri

ਲੱਕੜ

-

Leshi

ਉੱਨ

-
Tunxh
ਪਿੱਤਲ

-
Çimentë
ਸੀਮੈਂਟ

-
Qeramikë
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
Cohë
ਕੱਪੜਾ

-
Leckë
ਕੱਪੜਾ

-
Pambuku
ਕਾਟਨ

-
Kristal
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
Baltë
ਧੂੜ

-
Ngjitës
ਗੂੰਦ

-
Lëkurë
ਚਮੜਾ

-
Metali
ਧਾਤ

-
Nafta
ਤੇਲ

-
Pluhuri
ਪਾਊਡਰ

-
Kripa
ਨਮਕ

-
Rëra
ਰੇਤ

-
Skrapi
ਕਬਾੜ

-
Argjendi
ਚਾਂਦੀ

-
Guri
ਪੱਥਰ

-
Kashta
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
Druri
ਲੱਕੜ

-
Leshi
ਉੱਨ