ਕਾਰ     
Vetura

-

Filtër ajri +

ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ

-

Prishje +

ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

-

Fushues +

ਕੈਂਪਰ

-

Bateri makine +

ਕਾਰ ਬੈਟਰੀ

-

Sedilje fëmijësh +

ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ

-

Dëm +

ਨੁਕਸਾਨ

-

Naftë +

ਡੀਜ਼ਲ

-

Tub shkarkimi +

ਨਿਕਾਸ ਨਲੀ

-

Gomë e shfryrë +

ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ

-

Stacion benzine +

ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

-

Dritë e përparme +

ਹੈੱਡਲਾਈਟ

-

Mbulesë e makinës +

ਇੰਜਨ ਕਵਰ

-

Krik +

ਜੈਕ

-

Bidon derivatesh +

ਛੋਟਾ ਕਨਸਤਰ

-

Bërllok makinash +

ਕਬਾੜਖਾਨਾ

-

E pasme +

ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ

-

Drita e pasme +

ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ

-

Pasqyrë e pasme +

ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

-

Udhëtim +

ਸਵਾਰੀ

-

Qark +

ਰਿਮ

-

Kandele +

ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ

-

Takeometër +

ਟੈਕੋਮੀਟਰ

-

Tiketë gjobe +

ਟਿਕਟ

-

Goma +

ਟਾਇਰ

-

Shërbim rimorkimi +

ਖਿਚਾਈ ਸੇਵਾ

-

Veturë moderne +

ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ

-

Rrota +

ਪਹੀਆ

-
Filtër ajri
ਏਅਰ ਫਿਲਟਰ

-
Prishje
ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ

-
Fushues
ਕੈਂਪਰ

-
Bateri makine
ਕਾਰ ਬੈਟਰੀ

-
Sedilje fëmijësh
ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੀਟ

-
Dëm
ਨੁਕਸਾਨ

-
Naftë
ਡੀਜ਼ਲ

-
Tub shkarkimi
ਨਿਕਾਸ ਨਲੀ

-
Gomë e shfryrë
ਪੰਚਰ ਟਾਇਰ

-
Stacion benzine
ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ

-
Dritë e përparme
ਹੈੱਡਲਾਈਟ

-
Mbulesë e makinës
ਇੰਜਨ ਕਵਰ

-
Krik
ਜੈਕ

-
Bidon derivatesh
ਛੋਟਾ ਕਨਸਤਰ

-
Bërllok makinash
ਕਬਾੜਖਾਨਾ

-
E pasme
ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ

-
Drita e pasme
ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਟ

-
Pasqyrë e pasme
ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ

-
Udhëtim
ਸਵਾਰੀ

-
Qark
ਰਿਮ

-
Kandele
ਸਪਾਰਕ ਪਲੱਗ

-
Takeometër
ਟੈਕੋਮੀਟਰ

-
Tiketë gjobe
ਟਿਕਟ

-
Goma
ਟਾਇਰ

-
Shërbim rimorkimi
ਖਿਚਾਈ ਸੇਵਾ

-
Veturë moderne
ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰ

-
Rrota
ਪਹੀਆ