ਕਲਾ     
Artet

-

Aplauzi +

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

Arti +

ਕਲਾ

-

Harku +

ਧਨੁਸ਼

-

Furça +

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

Libër ngjyrosjeje +

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

Balerinë +

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

Vizatimi +

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

Galeria +

ਗੈਲਰੀ

-

Dritare qelqi +

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

Grafite +

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

Artizanat +

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

Mozaik +

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

Murale +

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

Muze +

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

Performanca +

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

Pikturë +

ਚਿੱਤਰ

-

Poemë +

ਕਵਿਤਾ

-

Skulptura +

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

Kënga +

ਗੀਤ

-

Statuja +

ਮੂਰਤੀ

-

Ngjyra uji +

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
Aplauzi
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
Arti
ਕਲਾ

-
Harku
ਧਨੁਸ਼

-
Furça
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
Libër ngjyrosjeje
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
Balerinë
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
Vizatimi
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
Galeria
ਗੈਲਰੀ

-
Dritare qelqi
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
Grafite
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
Artizanat
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
Mozaik
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
Murale
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
Muze
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
Performanca
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
Pikturë
ਚਿੱਤਰ

-
Poemë
ਕਵਿਤਾ

-
Skulptura
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
Kënga
ਗੀਤ

-
Statuja
ਮੂਰਤੀ

-
Ngjyra uji
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ