ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ     
Kafshët e mëdha

-

Aligatori +

ਘੜਿਆਲ

-

Brirë dreri +

ਸਿੰਗ

-

Babuni +

ਲੰਗੂਰ

-

Ariu +

ਭਾਲੂ

-

Bualli +

ਮੱਝ

-

Deveja +

ਊਠ

-

Gatopardi +

ਚੀਤਾ

-

Lopa +

ਗਾਂ

-

Krokodili +

ਮਰਗਮੱਛ

-

Dinosauri +

ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-

Gomari +

ਗਧਾ

-

Dragoni +

ਅਜਗਰ

-

Elefanti +

ਹਾਥੀ

-

Gjirafa +

ਜਿਰਾਫ਼

-

Gorilla +

ਗੁਰੀਲਾ

-

Kali i nilit +

ਗੈਂਡਾ

-

Kali +

ਘੋੜਾ

-

Kanguri +

ਕੰਗਾਰੂ

-

Leopardi +

ਚੀਤਾ

-

Luani +

ਸ਼ੇਰ

-

Llama +

ਲਾਮਾ

-

Rrëqebulli +

ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-

Përbindëshi +

ਰਾਖਸ਼

-

Dre brilopatë +

ਹਿਰਨ

-

Struci +

ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-

Panda +

ਪਾਂਡਾ

-

Derri +

ਸੂਰ

-

Ariu polar +

ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-

Puma +

ਲੂਮੜੀ

-

Rinoceronti +

ਰਾਈਨੋ

-

Dreri +

ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-

Tigri +

ਬਾਘ

-

Lopë deti +

ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-

Kali i egër +

ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-

Zebra +

ਜ਼ੈਬਰਾ

-
Aligatori
ਘੜਿਆਲ

-
Brirë dreri
ਸਿੰਗ

-
Babuni
ਲੰਗੂਰ

-
Ariu
ਭਾਲੂ

-
Bualli
ਮੱਝ

-
Deveja
ਊਠ

-
Gatopardi
ਚੀਤਾ

-
Lopa
ਗਾਂ

-
Krokodili
ਮਰਗਮੱਛ

-
Dinosauri
ਡਾਇਨਾਸੌਰ

-
Gomari
ਗਧਾ

-
Dragoni
ਅਜਗਰ

-
Elefanti
ਹਾਥੀ

-
Gjirafa
ਜਿਰਾਫ਼

-
Gorilla
ਗੁਰੀਲਾ

-
Kali i nilit
ਗੈਂਡਾ

-
Kali
ਘੋੜਾ

-
Kanguri
ਕੰਗਾਰੂ

-
Leopardi
ਚੀਤਾ

-
Luani
ਸ਼ੇਰ

-
Llama
ਲਾਮਾ

-
Rrëqebulli
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ

-
Përbindëshi
ਰਾਖਸ਼

-
Dre brilopatë
ਹਿਰਨ

-
Struci
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ

-
Panda
ਪਾਂਡਾ

-
Derri
ਸੂਰ

-
Ariu polar
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ

-
Puma
ਲੂਮੜੀ

-
Rinoceronti
ਰਾਈਨੋ

-
Dreri
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ

-
Tigri
ਬਾਘ

-
Lopë deti
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ

-
Kali i egër
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ

-
Zebra
ਜ਼ੈਬਰਾ