ਦਫ਼ਤਰ     
Канцеларија

-

пауза
pauza

ਛੁੱਟੀ

-

актенташна
aktentašna

ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ

-

дрвена бојица
drvena bojica

ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਪੈਂਸਿਲ

-

именик
imenik

ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

-

орман за датотеку
orman za datoteku

ਫਾਇਲਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ

-

наливперо
nalivpero

ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈੱਨ

-

маркер
marker

ਮਾਰਕਰ

-

свеска
sveska

ਨੋਟਬੁੱਕ

-

нотес
notes

ਨੋਟਪੈਡ

-

оловка
olovka

ਪੈਂਸਿਲ

-

сеф
sef

ਤਿਜੋਰੀ

-

шиљило
zarezač

ਸ਼ਾਰਪਨਰ

-

исецкани папир
iseckani papir

ਕਤਰੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼

-

спирални повез
spiralni povez

ਸਪਾਇਰਲ ਬਾਇੰਡਿੰਗ

-

радно место
radno mesto

ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ

-
хемијска оловка
hemijska olovka
ਬੈਲ ਪੈੱਨ

-
пауза
pauza
ਛੁੱਟੀ

-
актенташна
aktentašna
ਬ੍ਰੀਫਕੇਸ

-
дрвена бојица
drvena bojica
ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਪੈਂਸਿਲ

-
конференција
konferencija
ਸੰਮੇਲਨ

-
сала за конференције
sala za konferencije
ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਕਮਰਾ

-
копија
kopija
ਕਾਪੀ

-
именик
imenik
ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

-
датотека
datoteka
ਫਾਈਲ

-
орман за датотеку
orman za datoteku
ਫਾਇਲਿੰਗ ਕੈਬਨਿਟ

-
наливперо
nalivpero
ਫਾਊਂਟੇਨ ਪੈੱਨ

-
касета за одлагање писама
kaseta za odlaganje pisama
ਲੈਟਰ ਟ੍ਰੇਅ

-
маркер
marker
ਮਾਰਕਰ

-
свеска
sveska
ਨੋਟਬੁੱਕ

-
нотес
notes
ਨੋਟਪੈਡ

-
канцеларија
kancelarija
ਦਫ਼ਤਰ

-
канцеларијска столица
kancelarijska stolica
ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ

-
прековремени рад
prekovremeni rad
ਓਵਰ ਟਾਈਮ

-
спајалица за папир
spajalica za papir
ਪੇਪਰ ਕਲਿੱਪ

-
оловка
olovka
ਪੈਂਸਿਲ

-
бушач за папир
bušač za papir
ਪੰਚ

-
сеф
sef
ਤਿਜੋਰੀ

-
шиљило
zarezač
ਸ਼ਾਰਪਨਰ

-
исецкани папир
iseckani papir
ਕਤਰੇ ਹੋਏ ਕਾਗਜ਼

-
резач за папир
rezač za papir
ਸ਼੍ਰੈਡਰ

-
спирални повез
spiralni povez
ਸਪਾਇਰਲ ਬਾਇੰਡਿੰਗ

-
улошци за хефталицу
ulošci za heftalicu
ਸਟੇਪਲ

-
хефталица
heftalica
ਸਟੇਪਲਰ

-
писаћа машина
pisaća mašina
ਟਾਈਪਰਾਈਟਰ

-
радно место
radno mesto
ਵਰਕ ਸਟੇਸ਼ਨ