ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ     
Abstrakt

-

administrering +

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-

reklam +

ਵਿਗਿਆਪਨ

-

pil +

ਤੀਰ

-

förbud +

ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

karriär +

ਪੇਸ਼ਾ

-

centrum +

ਕੇਂਦਰ

-

val +

ਚੋਣ

-

samarbete +

ਸਹਿਯੋਗ

-

färg +

ਰੰਗ

-

kontakt +

ਸੰਪਰਕ

-

fara +

ਖ਼ਤਰਾ

-

kärleksförklaring +

ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-

nedgång +

ਪਤਣ

-

definition +

ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-

skillnad +

ਫ਼ਰਕ

-

svårighet +

ਮੁਸ਼ਕਲ

-

riktning +

ਦਿਸ਼ਾ

-

upptäckt +

ਖੋਜ

-

oordning +

ਵਿਕਾਰ

-

fjärran +

ਦੂਰੀ

-

avstånd +

ਦੂਰੀ

-

mångfald +

ਅਨੇਕਤਾ

-

ansträngning +

ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-

utforskning +

ਘੋਖ

-

fall +

ਡਿੱਗਣਾ

-

kraft +

ਜ਼ੋਰ

-

doft +

ਸੁਗੰਧ

-

frihet +

ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-

spöke +

ਭੂਤ

-

halva +

ਅੱਧਾ

-

höjd +

ਕੱਦ

-

hjälp +

ਸਹਾਇਤਾ

-

gömställe +

ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-

hemland +

ਮਾਤਭੂਮੀ

-

hygien +

ਸਫਾਈ

-

idé +

ਵਿਚਾਰ

-

illusion +

ਭਰਮ

-

fantasi +

ਕਲਪਨਾ

-

intelligens +

ਬੁੱਧੀ

-

inbjudan +

ਨਿਉਤਾ

-

rättsväsende +

ਨਿਆਂ

-

ljus +

ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-

blick +

ਦਿਖਾਵਟ

-

förlust +

ਨੁਕਸਾਨ

-

förstoring +

ਵਾਧਾ

-

fel +

ਗਲਤੀ

-

mord +

ਹੱਤਿਆ

-

nation +

ਰਾਸ਼ਟਰ

-

nyhet +

ਨਵੀਨਤਾ

-

alternativ +

ਚੋਣ

-

tålamod +

ਧੀਰਜ

-

planering +

ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-

problem +

ਸਮੱਸਿਆ

-

skydd +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

spegling +

ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-

republik +

ਗਣਤੰਤਰ

-

risk +

ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-

säkerhet +

ਸੁਰੱਖਿਆ

-

hemlighet +

ਰਹੱਸ

-

kön +

ਸੈਕਸ

-

skugga +

ਛਾਂ

-

storlek +

ਆਕਾਰ

-

solidaritet +

ਇਕਜੁਟਤਾ

-

framgång +

ਸਫ਼ਲਤਾ

-

stöd +

ਸਮਰਥਨ

-

tradition +

ਪਰੰਪਰਾ

-

tyngd +

ਭਾਰ

-
administrering
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ

-
reklam
ਵਿਗਿਆਪਨ

-
pil
ਤੀਰ

-
förbud
ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
karriär
ਪੇਸ਼ਾ

-
centrum
ਕੇਂਦਰ

-
val
ਚੋਣ

-
samarbete
ਸਹਿਯੋਗ

-
färg
ਰੰਗ

-
kontakt
ਸੰਪਰਕ

-
fara
ਖ਼ਤਰਾ

-
kärleksförklaring
ਪਿਆਰ ਦਾ ਐਲਾਨ

-
nedgång
ਪਤਣ

-
definition
ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ

-
skillnad
ਫ਼ਰਕ

-
svårighet
ਮੁਸ਼ਕਲ

-
riktning
ਦਿਸ਼ਾ

-
upptäckt
ਖੋਜ

-
oordning
ਵਿਕਾਰ

-
fjärran
ਦੂਰੀ

-
avstånd
ਦੂਰੀ

-
mångfald
ਅਨੇਕਤਾ

-
ansträngning
ਕੋਸ਼ਿਸ਼

-
utforskning
ਘੋਖ

-
fall
ਡਿੱਗਣਾ

-
kraft
ਜ਼ੋਰ

-
doft
ਸੁਗੰਧ

-
frihet
ਸੁਤੰਤਰਤਾ

-
spöke
ਭੂਤ

-
halva
ਅੱਧਾ

-
höjd
ਕੱਦ

-
hjälp
ਸਹਾਇਤਾ

-
gömställe
ਲੁਕਣ ਦੀ ਥਾਂ

-
hemland
ਮਾਤਭੂਮੀ

-
hygien
ਸਫਾਈ

-
idé
ਵਿਚਾਰ

-
illusion
ਭਰਮ

-
fantasi
ਕਲਪਨਾ

-
intelligens
ਬੁੱਧੀ

-
inbjudan
ਨਿਉਤਾ

-
rättsväsende
ਨਿਆਂ

-
ljus
ਪ੍ਰਕਾਸ਼

-
blick
ਦਿਖਾਵਟ

-
förlust
ਨੁਕਸਾਨ

-
förstoring
ਵਾਧਾ

-
fel
ਗਲਤੀ

-
mord
ਹੱਤਿਆ

-
nation
ਰਾਸ਼ਟਰ

-
nyhet
ਨਵੀਨਤਾ

-
alternativ
ਚੋਣ

-
tålamod
ਧੀਰਜ

-
planering
ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ

-
problem
ਸਮੱਸਿਆ

-
skydd
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
spegling
ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ

-
republik
ਗਣਤੰਤਰ

-
risk
ਜ਼ੋਖ਼ਮ

-
säkerhet
ਸੁਰੱਖਿਆ

-
hemlighet
ਰਹੱਸ

-
kön
ਸੈਕਸ

-
skugga
ਛਾਂ

-
storlek
ਆਕਾਰ

-
solidaritet
ਇਕਜੁਟਤਾ

-
framgång
ਸਫ਼ਲਤਾ

-
stöd
ਸਮਰਥਨ

-
tradition
ਪਰੰਪਰਾ

-
tyngd
ਭਾਰ