ਸਮੱਗਰੀ     
Material

-

mässing

ਪਿੱਤਲ

-

cement

ਸੀਮੈਂਟ

-

keramik

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

duk

ਕੱਪੜਾ

-

tyg

ਕੱਪੜਾ

-

bomull

ਕਾਟਨ

-

kristall

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

smuts

ਧੂੜ

-

lim

ਗੂੰਦ

-

läder

ਚਮੜਾ

-

metallen

ਧਾਤ

-

olja

ਤੇਲ

-

pulver

ਪਾਊਡਰ

-

salt

ਨਮਕ

-

sand

ਰੇਤ

-

skrot

ਕਬਾੜ

-

silver

ਚਾਂਦੀ

-

sten

ਪੱਥਰ

-

halm

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

trä

ਲੱਕੜ

-

ull

ਉੱਨ

-
mässing
ਪਿੱਤਲ

-
cement
ਸੀਮੈਂਟ

-
keramik
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
duk
ਕੱਪੜਾ

-
tyg
ਕੱਪੜਾ

-
bomull
ਕਾਟਨ

-
kristall
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
smuts
ਧੂੜ

-
lim
ਗੂੰਦ

-
läder
ਚਮੜਾ

-
metallen
ਧਾਤ

-
olja
ਤੇਲ

-
pulver
ਪਾਊਡਰ

-
salt
ਨਮਕ

-
sand
ਰੇਤ

-
skrot
ਕਬਾੜ

-
silver
ਚਾਂਦੀ

-
sten
ਪੱਥਰ

-
halm
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
trä
ਲੱਕੜ

-
ull
ਉੱਨ