ਸਮੱਗਰੀ     
Material

-

mässing +

ਪਿੱਤਲ

-

cement +

ਸੀਮੈਂਟ

-

keramik +

ਸੀਰੈਮਿਕ

-

duk +

ਕੱਪੜਾ

-

tyg +

ਕੱਪੜਾ

-

bomull +

ਕਾਟਨ

-

kristall +

ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-

smuts +

ਧੂੜ

-

lim +

ਗੂੰਦ

-

läder +

ਚਮੜਾ

-

metallen +

ਧਾਤ

-

olja +

ਤੇਲ

-

pulver +

ਪਾਊਡਰ

-

salt +

ਨਮਕ

-

sand +

ਰੇਤ

-

skrot +

ਕਬਾੜ

-

silver +

ਚਾਂਦੀ

-

sten +

ਪੱਥਰ

-

halm +

ਤੀਲ੍ਹੇ

-

trä +

ਲੱਕੜ

-

ull +

ਉੱਨ

-
mässing
ਪਿੱਤਲ

-
cement
ਸੀਮੈਂਟ

-
keramik
ਸੀਰੈਮਿਕ

-
duk
ਕੱਪੜਾ

-
tyg
ਕੱਪੜਾ

-
bomull
ਕਾਟਨ

-
kristall
ਕ੍ਰਿਸਟਲ

-
smuts
ਧੂੜ

-
lim
ਗੂੰਦ

-
läder
ਚਮੜਾ

-
metallen
ਧਾਤ

-
olja
ਤੇਲ

-
pulver
ਪਾਊਡਰ

-
salt
ਨਮਕ

-
sand
ਰੇਤ

-
skrot
ਕਬਾੜ

-
silver
ਚਾਂਦੀ

-
sten
ਪੱਥਰ

-
halm
ਤੀਲ੍ਹੇ

-
trä
ਲੱਕੜ

-
ull
ਉੱਨ