ਸਿਹਤ     
Hälsa

-

ambulans

ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-

bandage

ਪੱਟੀ

-

födelse

ਜਨਮ

-

blodtryck

ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-

kroppsvård

ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-

kräm

ਕ੍ਰੀਮ

-

krycka

ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-

undersökning

ਜਾਂਚ

-

utmattning

ਥਕਾਵਟ

-

ansiktsmask

ਮੁਖੌਟਾ

-

första-hjälpen-låda

ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-

läkning

ਇਲਾਜ

-

hälsa

ਸਿਹਤ

-

hörapparat

ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-

sjukhus

ਹਸਪਤਾਲ

-

injektion

ਟੀਕਾ

-

skada

ਸੱਟ

-

smink

ਮੇਕਅੱਪ

-

massage

ਮਾਲਸ਼

-

läkemedel

ਦਵਾਈ

-

medicin

ਦਵਾਈ

-

mortel

ਗਾਰਾ

-

munskydd

ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-

nagelklippare

ਨੇਲਕੱਟਰ

-

fetma

ਮੋਟਾਪਾ

-

operation

ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-

smärta

ਦਰਦ

-

parfym

ਇੱਤਰ

-

p-piller

ਦਵਾਈ

-

graviditet

ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-

rakhyvel

ਰੇਜ਼ਰ

-

rakning

ਸ਼ੇਵ

-

rakborste

ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-

sömn

ਨੀਂਦ

-

rökare

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-

rökförbud

ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-

solskyddsmedel

ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-

bomullspinne

ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-

tandborste

ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-

tandkräm

ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-

tandpetare

ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-

offer

ਸ਼ਿਕਾਰ

-

personvåg

ਤੱਕੜੀ

-

rullstol

ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ

-
ambulans
ਐਂਬੂਲੈਂਸ

-
bandage
ਪੱਟੀ

-
födelse
ਜਨਮ

-
blodtryck
ਖੂਨ ਦਾ ਦਬਾਉ

-
kroppsvård
ਸਰੀਰਕ ਦੇਖਭਾਲ

-
förkylning
ਠੰਡ

-
kräm
ਕ੍ਰੀਮ

-
krycka
ਵੈਸਾਖੀਆਂ

-
undersökning
ਜਾਂਚ

-
utmattning
ਥਕਾਵਟ

-
ansiktsmask
ਮੁਖੌਟਾ

-
första-hjälpen-låda
ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਕਸਾ

-
läkning
ਇਲਾਜ

-
hälsa
ਸਿਹਤ

-
hörapparat
ਹੀਅਰਿੰਗ ਏਡ

-
sjukhus
ਹਸਪਤਾਲ

-
injektion
ਟੀਕਾ

-
skada
ਸੱਟ

-
smink
ਮੇਕਅੱਪ

-
massage
ਮਾਲਸ਼

-
läkemedel
ਦਵਾਈ

-
medicin
ਦਵਾਈ

-
mortel
ਗਾਰਾ

-
munskydd
ਮਾਊਥਗਾਰਡ

-
nagelklippare
ਨੇਲਕੱਟਰ

-
fetma
ਮੋਟਾਪਾ

-
operation
ਆਪਰੇਸ਼ਨ

-
smärta
ਦਰਦ

-
parfym
ਇੱਤਰ

-
p-piller
ਦਵਾਈ

-
graviditet
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ

-
rakhyvel
ਰੇਜ਼ਰ

-
rakning
ਸ਼ੇਵ

-
rakborste
ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਬਰੱਸ਼

-
sömn
ਨੀਂਦ

-
rökare
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼

-
rökförbud
ਸਿਗਰਟਨੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ

-
solskyddsmedel
ਸਨ-ਸਕਰੀਨ

-
bomullspinne
ਸ੍ਵੈਬ (ਗਿੱਲਾ ਸਪੌਂਜ)

-
tandborste
ਟੁੱਥਬ੍ਰਸ਼

-
tandkräm
ਟੁੱਥਪੇਸਟ

-
tandpetare
ਟੁੱਥਪਿੱਕ

-
offer
ਸ਼ਿਕਾਰ

-
personvåg
ਤੱਕੜੀ

-
rullstol
ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ