ਕਲਾ     
Konst

-

applåd +

ਵਾਹਵਾਹੀ

-

konst +

ਕਲਾ

-

bugning +

ਧਨੁਸ਼

-

pensel +

ਬ੍ਰੱਸ਼

-

målarbok +

ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-

dansare +

ਨ੍ਰਿਤਕ

-

teckning +

ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-

galleri +

ਗੈਲਰੀ

-

glasfönster +

ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-

graffiti +

ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-

hantverk +

ਦਸਤਕਾਰੀ

-

mosaik +

ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-

väggmålning +

ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-

museum +

ਅਜਾਇਬਘਰ

-

framförande +

ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-

tavla +

ਚਿੱਤਰ

-

dikt +

ਕਵਿਤਾ

-

skulptur +

ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-

låt +

ਗੀਤ

-

staty +

ਮੂਰਤੀ

-

vattenfärg +

ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ

-
applåd
ਵਾਹਵਾਹੀ

-
konst
ਕਲਾ

-
bugning
ਧਨੁਸ਼

-
pensel
ਬ੍ਰੱਸ਼

-
målarbok
ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ

-
dansare
ਨ੍ਰਿਤਕ

-
teckning
ਚਿੱਤਰਕਲਾ

-
galleri
ਗੈਲਰੀ

-
glasfönster
ਕੱਚ ਦੀ ਖਿੜਕੀ

-
graffiti
ਨਿਵੇਕਲੇ ਚਿੱਤਰ

-
hantverk
ਦਸਤਕਾਰੀ

-
mosaik
ਜੜਾਊ ਕੰਮ

-
väggmålning
ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੰਮ

-
museum
ਅਜਾਇਬਘਰ

-
framförande
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

-
tavla
ਚਿੱਤਰ

-
dikt
ਕਵਿਤਾ

-
skulptur
ਮੂਰਤੀਕਲਾ

-
låt
ਗੀਤ

-
staty
ਮੂਰਤੀ

-
vattenfärg
ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਰੰਗ